Hver uke samles vi i mindre fellesskap, der dialog og samtale om Jesus, og i Guds Ord står sterkt. Folk får vitne om Guds godhet, og har noen spørsmål om tro og lære, kan vi se hva Guds Ord sier, og lære av hverandre. Hver enkelt deler av sine åpenbaringer, og alle får et større bilde, til velsignelse for Guds folk. Her kan hver enkelt også lære, kjenne og bruke nådegavene. Fellesskapet i Guds nærvær skaper en lengsel i oss til å lære Jesus enda mer å kjenne. Ikke minst lærer man hverandre å kjenne, som er en viktig del i Guds rike.