2019 08 18 HenningB

I august hadde vi igjen herlig besøk av Henning og Marit Breivik. Som tidligere sagt, så er det alltid fest når de er på besøk. Så ble det også denne gangen. Henning talte frimodig om viktigheten av å kjenne Jesus etter Ånden. Når Jesus kom i synagogen i Nasaret og leste fra Jesaja, så ble mange forundret over de liflige ord som kom fra Hans munn. Dette var fordi han talte i Ånden, eller i salvelsen om du vil. Men det gikk ikke lenge før de begynte å stille spørsmål. De lurte på hvem han trodde Han var og fordi de ikke kjente Ham etter salvelsen, men bare etter kjødet – eller fra det naturlige, så gikk de glipp av hele innholdet og velsignelsen i den prekenen Jesus kom og holdt. De kjente Ham bare fra det naturlige ståsted, der de satte Ham i sammenheng med sine foreldre og søsken og ikke i sammenheng med den Himmelske delen av Jesus. Isteden ble de rasende på Ham og ville kaste Ham ut av byen. Dessverre er dette samme historie man ofte ser i dagens situasjon også. Man dømmer folk bare ut i fra det naturlige, men fordi man selv ikke er fokusert på de evige verdier og den åndelige dimensjon, så går man glipp av det Gud har for en. Isteden havner man i kritikk og selvgodhet, begge verdier som ikke går særlig godt hjem hos Faderen. Eneste veg ut av et slikt uføre er ydmykhet og anerkjennelse av budbringeren. Dette er ting Jesus selv er inne på i evangeliene senere.
Henning ble også litt personlig der han vitnet om hvordan han ble frelst og fikk fred med Gud som 15 åring. Henning var aldri ute på kjøret med fyll og narkotika, men han trengte Jesus like mye for det. Det å møte Jesus og bli født på ny, er like omkalfatrende for alle mennesker, samme hvordan man har levd tidligere. Man blir tross alt en ny skapning i Kristus, der Gud Faderen legger sin Ånd ned i de som aksepterer Jesus Kristus – Guds Sønn. Dette er det aller viktigste for et hvert menneske – å bli frelst, omvende seg og begynne vandringen i livet sammen med Ham – like inn i evigheten.

2019 08 18 Henning Sal