Haakon og Evelyn
Pinsen i år ble en fest samling der Håkon Nilsen både prekte og sang til alles begeistring. Med stor glede fikk vi ønsket denne mannen velkommen, i sammen med sin kone Evelyn og sønnen Håkon Alexander. Håkon Nilsen regner vi som vår første pastor fra den tiden pastorparet kom med i vekkelsen for 30 år siden. Han har alltid vært en god støttespiller for oss og det er alltid en fryd å være sammen med ham.


Så denne pinsen var vi så heldige at han kunne avlegge en visitt. Han hadde med seg gitar og egen trommis – Håkon Alexander, så Håkon tok noen gode sanger som passet til pinsens budskap.
Evelyn fortalte også om arbeidet de driver i Ukraina. Der er det mye nød og fattigdom, men teamet fra New Life jobber iherdig gjennom «Hope of Mercy» som er deres hjelpeorganisasjon.
I talen sin kom han inn på den situasjonen som de første disiplene stod i på den første pinse festens dag – menighetens fødselsdag. Han kom inn på hvor desperate de måtte ha vært, Jesus hadde reist fra dem og de visste lite hva som nå skulle skje. De hadde Jesu ord om at de skulle få kraft, men samtidig måtte der ha vært en desperasjon etter å se Guds inngripen i deres liv. De var jo ikke direkte velkommen lenger i Jerusalem, så tiden for noe nytt var jo inne.
Det er jo her vi ser at Gud på suverent vis starter noe helt nytt. Ofringene var nå avsluttet, Gud hadde ikke ofring, blod og røkelse lenger på sin agenda, det fullkomne offerlam var slaktet og gjenoppstått, så nå var det tide på noe nytt. Det er klart at når Gud gjør noe nytt, så er det vanskelig å vite hvordan dette skal skje. Disiplene hadde jo ingen innsikt i hvordan man skulle drive en moderne menighet, så her lå en del av utfordringen også. Men Gud visste råd, Han sendte sin Ånd til dem og så var de i gang. 3000 ble frelst allerede den første dagen.
Noe av denne desperasjonen etter å se Guds herlighet trengs også i dagens menigheter. De fleste er møtegjengere av gammel vane, men man trenger å komme til det punktet der man er desperat etter å se Gud i aksjon. Denne desperasjonen ser man dessverre ikke for mye av, men den vil komme så sant Jesu disipler reiser seg i kraft av Ordet og Ånden og faktisk tar grep i sine liv og gjør valg som samstemmer med Guds vilje.
Vi ønsker alt vel for Håkon og Evelyn i New Life, Ålesund der de er pastorer. De har stått på i mange år og sett både lyse og mørke dager. Ålesund og omegn er velsignet som har en slik menighet, som også driver en herlig radio kanal til glede for mange.

Haakon og sønn