2019 05 05 Henning sal
Første helga i mai fikk vi besøk av Henning og Marit Breivik. Når disse er på besøk, er det alltid fest på lokalet og slik ble det også denne gangen. Mange hadde møtt opp for å høre denne herlige evangelisten og han skuffet ikke.


Henning talte sterkt ut fra Guds Ord om hvem vi er i Kristus og hva som gjør at vi faktisk er i Ham og kan kalles Guds barn. Samtidig fokuserte Henning mye på hvor avhengige vi er av Den Hellige Ånd for å kunne leve i dette livet som Herren har tilveiebrakt for oss. Uten Den Hellige Ånd blir kristen livet et merkelig og egentlig vanskelig liv å leve. Da blir våre valg basert på «jeg må», «jeg har ikke lov» osv.. Men i et liv der man har overgitt seg til Herren Jesus Kristus, blir det annerledes. Da blir det «jeg kan ikke annet enn følge Ham og leve i henhold til hans Ord». Her er det at den nye fødselen kommer inn og Jesus sier jo selv at om man ikke er født på ny, kan man ikke se Guds rike. Hemmeligheten til å kunne leve slik er å la seg stadig fornye i Ånden. Til dette er Den Hellige Ånd sendt oss for å hjelpe oss til akkurat det. Dette er dyrebare løfter som Herren Jesus gav oss mens Han ennå gikk på jorden.


Det var mange som søkte forbønn denne søndagen og mange fikk hilsener fra Himmelen. Henning tok seg god tid med hver enkelt og salvelsen virket på hver enkelt alt etter som behovene var.

2019 05 05 Lovsang