2019 30 31 TSFredag kveld, et fullsatt Ulstein Bedehus tok imot Tom Scarella siste helga i mars og Tom skuffet ikke!

Han gikk rett inn i de årsaker som ofte hindrer mennesker i å kunne ta imot fra Gud. Ut fra et Bibelsk perspektiv, så taler Gud hele tiden og på mange måter, så det er aldri snakk om at det er på Himmelens side problemet ligger. Skal man høre på en radio kringkasting, må mottakeren være slått på. Det er litt slik med Gud også, Han taler, men vi hører likevel ikke. Dette gjør at man lett havner i uheldige situasjoner med sitt liv og man undrer hvordan man kommer seg ut av slikt. En av de mest alvorlige årsakene til at man slutter å få noe fra Himmelen, er at man blir fornærmet, eller man tar ikke imot budbringeren. Dette taler Jesus veldig klart om. Ved at man ikke respekterer budbringeren, er man selv aktivt med på å stenge kommunikasjonen med Herren. Dette er det dessverre mange som opplever og den eneste som kan gjøre noe med dette, er en selv.

Lørdag kveld falt Den Hellige Ånd på en helt spesiell måte. Mange ble sterkt berørt og folk strømmet fram til forbønn. Det var akkurat som om forsamlingen ble fornyet av Ånden på en helt enestående måte. Det gikk rykter at klokka ble 2 på natten før de siste forlot lokalet. Det er jo alltid et godt tegn når folk ikke vil forlate Guds hus.

Søndagen kom Tom med mange sterke vitnesbyrd på hva Gud har gjort gjennom hans tjeneste. Dette er med på å bygge opp folk sin tro. Dette er nødvendig slik at man ser at Gud faktisk gjør noe i folks liv. Han fortsatte også å tale om viktigheten av å lytte til sin samvittighet og hvordan denne henger sammen med å faktisk ha tro. Alt dette kulminerte i hvor vesentlig det er å ha et ydmykt hjerte for å kunne ha tro og kunne ta imot fra Himmelen.

Vi må kanskje si at undervisningen Tom Scarella kom til Sør-Øyene med denne gangen er det beste vi har hørt ham. Vi ønsker ham hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning.

2019 03 31 TS sal