HF1Siste søndagen i januar hadde vi herlig besøk av Harald Fylling – pastoren i Ålesund Kristne Senter. De som hadde møtt opp fikk en salig og grundig undervisning om hvilken påvirkningskraft tankelivet vårt har i det daglige liv. Tankene styrer oss mye mer enn vi tror og de kan være enten våre beste venner eller verste fiender. Vi hører ofte at fienden – djevelen – er den som drar oss i negativ retning og som vi må holde i sjakk. Men Bibelen sier at djevelen er en slagen fiende som er under våre føtter. Vår egentlige fiende er våre egne tanker når vi lar dem føre oss bort fra Guds vilje. Bibelen sier at som en mann tenker, sånn er han og dette underbygde Harald meget godt ut fra flere kjente Bibelsteder. Ofte fokuserer vi på «problemene i våre liv». Men i de fleste tilfeller er det ikke problemene som er selve kjerne problemet. Det er måten vi tenker på og hvordan vi lar tanker som ikke er i tråd med Guds Ord styre oss. Derfor havner mange mennesker i ugunstige situasjoner som ikke er til velsignelse. Derfor er det viktig å sette seg inn i hva Bibelen sier og handle deretter. Det er gjennom Guds Ord vi finner en vei ut av situasjoner vi har havnet i.

I ettermøtet fikk Harald be for flerfoldige personer som kom til forbønn for sine liv og helse. Budskapet var ikke direkte rettet inn på helbredelse, men salvelsen som er over denne gudsmannen virker likevel.

Mange kom og gav tilbakemelding etter møtet at dette var meget god undervisning som ennå flere burde hørt. Flere mente på at Harald burde vi ha oftere på besøk og det har vi selvsagt ingen innvendinger på. Harald har vært pastor i Ålesund Kristne senter i over 30 år og denne menigheten har mange likhetstrekk med Ulsteinvik Bibelsenter. Begge menighetene har grunnleggende samme teologi og har vært gjennom stort sett de samme utfordringer og prøvelser gjennom alle disse årene. Vi velsigner ÅKS og ønsker både Harald og menigheten all mulig fremgang i årene som ligger foran.