HenningBSiste søndagen i august hadde vi herlig besøk av Henning og Marit Breivik. Det å slippe Henning til på prekestolen er jo alltid en fryd. Denne gangen ble han ledet til å preke et budskap som ble mer et tilbakeblikk på hvordan han selv kom inn i tjenesten. Det hetes jo at man ikke skal se seg tilbake, men se fremover. Likevel kan det i gitte anledninger være nyttig å ta et lite tilbakeblikk på hvordan man selv har kommet inn i tjenesten og samtidig kunne ha noe å lære av dette.

Henning ble ikke like godt mottatt alle steder i begynnelsen. Dette gjorde at han i mange sammenhenger ble stående utenfor. Men slikt hindrer ikke en som elsker Jesus av hele sitt hjerte ifra fortsatt å følge Ham. Kjærligheten til Jesus har alltid vært et kjennetegn hos Henning og denne kjærligheten er det som har holdt ham på sporet hele tiden. Henning fortalte hvordan det ble satt ut usanne rykter om ham, men også hvordan han fikk hjelp fra en av den tidens sterkeste forkynnere til å komme inn i tjenesten. Folk begynte å bli frelst og helbredet og etter hvert fikk Henning også medarbeidere ved sin side.

Bibelen sier at Gud står den stolte imot, men den ydmyke vil Han løfte opp. Dette har vist seg i Henning sitt liv og han er en som kan vitne om at dette er sant. I dag er Henning en vel ansett forkynner og er med og leder en av Skiens solide menigheter. Samtidig er vi så privilegerte å kunne ha besøk av denne broderen her i Ulsteinvik når han er på disse kanter.