2017 11 06 Broder YunFørste mandagen i november fikk Ulsteinvik stor besøk fra Kina. Broder Yun - eller Den Himmelske Mann som mange kjenner ham som var på Norges turné der Ulsteinvik var et av mange steder han besøkte. Sjøborg var så å si fullsatt denne november kvelden.

Asia Link som er organisasjonen Yun reiser under i Norge, var godt forberedt og hadde med seg bøker og informasjon rundt arbeidet de driver. Asia Link opererer i noen av verdens farligste områder når det gjelder å utbre evangeliet og dette gjør at de bruker metoder som er alt annet enn normale når de skal bringe bibler inn til unådde folkeslag. Papir bibler er tunge, nettbaserte bibler kan overvåkes og trykkerier er vanskelig å etablere, i alle fall dersom man vil trykke bibler. Men Asia Link har tydeligvis tatt noen smarte grep, de benytter seg av nærmest James Bond teknologi og slik får de Guds Ord inn på de mest utrolige steder. Både Nord-Korea og isis-områder er nådd gjennom Asia Link sin kreativitet på dette feltet.

Broder Yun talte frimodig på kinesisk, tolket til svensk av en av Asia Links medarbeidere. Budskapet var klart og vitnesbyrdet overveldende. Hva denne mannen har gjennomgått av lidelse i kinesiske fengsler er det bare de færreste som kan forstå. Med sitt sterke vitnesbyrd fikk vi innsikt i hvordan han gjennom lydighet mot Gud ble et redskap til at mange kriminelle i fengselet der han satt ble frelst.

Broder Yun fortalte hvordan han hungret etter å høre Jesu røst når han ble frelst. Dette var også utgangspunktet for budskapet han hadde med seg til Ulsteinvik denne kvelden. Om vi ikke hører Herrens røst, hva Han sier, så jobber vi til ingen nytte med det vi holder på med. Mange holder i dag på med kristne aktiviteter, men det er nødvendigvis ikke dette Herren har sagt at vi skal holde på med. Derfor understreket han hvor viktig det er å faktisk høre Guds røst i våre liv, slik at våre liv kan telle i evighets sammenheng.

Nøkkelen til å høre Guds røst er hunger etter Ham, mer av Jesus, fortsatte Yun. Selv kunne han vitne om hvordan dette hadde ført ham inn i et nært forhold til Jesus. Dette sammen med et sterkt bønneliv, noe som han selv lever i, står opp i femtiden på morgenen og begynner dagen med en time innfor Gud i bønn. Flere kom frem til forbønn i ettermøtet og lovsangsbandet fra Ulsteinvik Bibelsenter bidro til flyt i salvelsen. Arrangementet ble lokalt tatt hånd om av Ulsteinvik Bedehus, Filadelfia Ulsteinvik og Ulsteinvik Bibelsenter.

2017 11 06 Lovsang UBS

2017 11 06 Fullsatt sal