2017 10 11 Roger N

Fra det søte sør-land fikk vi en frisk pust da Roger Nygård var på hjemlige trakter i oktober. Denne Jesus sentrerte evangelist pastoren fra Syvde fikk vi æren av å ha hos oss på et søndagsmøte. Til en fullsatt sal kom han med viktig melding fra Himmelen – viktigheten av å være fokusert når vi har med Gud å gjøre. Når vi kommuniserer med hverandre som mennesker, så er det bare ren folkeskikk at vi ser hverandre inn i øynene når vi snakker sammen. Det samme er tilfelle med Gud. En ting er å gi respons i henhold til det som «forvente» av en som kristen, en annen ting er å være fokusert på det Gud faktisk kommer med til oss i våre liv. Han sa at vi ville dø dersom vi spiste av kunnskapens tre. Men det var ikke den fysiske døden Han tenkte på, det var det nære fokuserte forholdet mellom Gud og menneske som døde. Dette førte til at mennesket drev bort fra Gud og havnet i sin egen elendighet. Roger utbroderte dette temaet på en meget overbevisende måte og mange gav respons når det ble innbudt til forbønn.

Roger har prøvd det meste av hva livet uten Gud har å by på. Men etter at Jesus kom inn i hans liv, har hans tilværelse blitt totalt forvandlet. I dag er han pastor i en voksende menighet i Birkeland og er engasjert i å nå ungdommer, blant annet på skolene. Han og kona Elin fra Island fikk profeti av Janet Brann-Hollis lenge før de ble pastorer der hun kom med følgende ord fra Himmelen: «Dere kommer til å bli et annerledes pastor par enn det som er vanlig i Norge». Dette profetiske ordet har gått i oppfyllelse så det holder. Men den gangen forstod hverken Roger eller Elin hva dette betydde. Det gjør de nå.

Vi ønsker Guds rike velsignelse og nåde over deres tjeneste.

2017 10 11 Roger N sal