HenningB 640x480Er det noe som kjennetegner Henning Breivik, så er det lidenskapen og begeistringen han har for Jesus og det enkle evangeliet – det som frelser hver den som tror. Denne siste søndagen i august fikk vi høre hva Bibelen sier om helbredelse og hvor sterkt knyttet den er til hengivenheten til Jesus. Med flere eksempler fra Skriften viste Henning at ved flere anledninger der man ser helbredelse i Bibelen, var det knyttet hengivelse til Jesus for de som opplevde dette, også i Jesu tjeneste. Henning poengterte at menigheten må få tilbake noe av den frimodigheten og djervheten som mange av bibelens personer hadde i møte med Jesus når der var behov i deres liv. Et av de mest spesielle tilfellene i så måte er hvor den Samaritanske kvinnen ber for sitt barn at Jesus må befri henne fra de onde åndene som plaget henne. Denne kvinnen er et glanseksempel på at målet for å oppnå bønnesvar må være større enn ens eget ego som gjerne blir fornærmet av langt mindre ting enn hva som lå an til i dette tilfellet. De man leser om i Guds Ord som opplevde helbredelser, er folk som har fått troen i sitt hjerte og handler ut fra den. De går gjerne flere runder om så er fordi de vet at Gud har gitt dem løftene og Han svikter aldri. Dette er eksempler som er lagt inn i Skriftene for at de skal være til inspirasjon for oss som lever i dag. Vi vet at Gud ikke gjør forskjell på folk og helbredet Han disse den gang, så kan Han gjøre det samme for oss i dag. Han er i går, i dag den, samme – ja til evig tid.

Henning presiserte at vi trenger å ta tilbake troen på at Gud helbreder NÅ og ikke om en stund. De fleste har opplevd helbredelser, men ikke alle har opplevd momentane helbredelser. Ser vi på Jesus og hva Han holdt på med, så var det jo nettopp momentane helbredelser som i størst grad preget Hans tjeneste. Dette er noe Gud vil ha på plass i menighetene igjen og da trengs det en frimodig forkynnelse på akkurat det. Mange røster har gjennom historien forsøkt tone ned dette, også i dag, men Gud vil vi skal tone dette opp, slik at verden får se hvem Han egentlig er. Han er den som kan gjøre langt mer enn hva vi har vett og forstand til å be om.

Vi takker Gud for Henning og det han betyr for oss i Ulsteinvik Bibelsenter.

2017 08 27 HB 640x480