Oh - happy day! Kjenner du gleden av å være frelst? Er det ikke rart vel at når etter du er blitt frelst går du og kjenner på en enorm glede hver dag? Du kjenner det er så bra å ha fått fred med Gud - TENK, MED GUD! Det er jo skikkelig sterkt. Vi tenkte vi ville sende deg nytt lite brev, det er jo litt å sette seg inn i, men kom gjerne på møtene - man får som oftest mer ut av det.
Dette andre brevet handler om GUDS KJÆRLIGHET TIL AKKURAT DEG!


Joh. 3,16: "For så høgt har Gud elsket DEG at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."2.Kjærlighet
1.Joh. 3,1: "Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist DEG: DU får kalles Guds barn, og DU er det."Jesus kjenner akkurat deg. Gud, Jesus og Den Hellige Ånd elsker akkurat deg.
Gal.4,9: "- ja, hva mer er, når dere er kjent av Gud," - Gud kjenner oss og vet om oss. Så den dagen vi kommer til Himmelen kommer Gud oss i møte og sier: Er du kommet nå, mitt elskede barn. Vi har ventet på deg, så tar Han deg inn til seg og gir deg en God klem. For du må huske at Gud er din Far nå når du er blitt en kristen, fått Jesus inn i ditt hjerte.


Tenk hva Gud gjorde for deg, Han utleverte sin egen kjære sønn, som han elsker inderlig, til fienden for at han skulle bli drept. Jesus smakte døden for oss alle (Hebr. 2,9). Det er ikke den døden vi tenker på, men den døden som er den evige fortapelse, Han kjøpte oss fri ifra Helvete med sitt eget blod. Les Hebreerne, der står det en del om offeret som Jesus ga, og Han gjorde det frivillig, fordi Han elsker hver enkelt av oss så høgt.
I Joh. 17,20 ber Jesus for oss som lever i dag også: "Jeg ber ikke bare for dem, men også dem som ved deres ord kommer til tro på meg." Vi er dem som ved apostlenes ord har kommet til tro på Jesus. Når du ber til Jesus, så snakk til Han om absolutt alle ting i ditt liv. Alle bekymringer, gleder o.s.v.
1. Pet. 5,7: "Kast alle bekymringer på Ham, for Han har omsorg for dere." Jesus har omsorg for deg, Han ønsker at alle ting som er vanskelige for deg, skal du legge på Ham, fordi på Golgata kjøpte han deg fri fra alt som plager. Han kjøpte deg fri fra evig fortapelse i Helvete, alle dine sykdommer, dine smerter, dine overtredelser, dine misgjerninger.
Jes. 53,4-5: "Sannelig våre sykdommer tok Han på seg, og våre smerter bar Han. Vi trodde Han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom."
Også 1. Pet. 2,24: "Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved Hans sår har vi fått legedom."
Gud, Jesus og Den Hellige Ånd elsker deg, husk det. Jesus vet om deg og ønsker at du skal gå til Guds Ord og bli mer kjent med Ham.


Med beste hilsen

Sølvi og Geir

2019 08 18 HenningB

I august hadde vi igjen herlig besøk av Henning og Marit Breivik. Som tidligere sagt, så er det alltid fest når de er på besøk. Så ble det også denne gangen.

Jesus THE ROCK THAT DOES'NT ROLL - but He rolled the stone away! Jesus - klippen som aldri kan rokkes, det er Han vi skal bygge vårt liv på. Vi trenger alle et fast holdepunkt i livet og det er ingen som er så klippefast som Jesus. Du og jeg skal bare sette vår lit til Ham i alle livets situasjoner. Dette gjør vi ved å lese og høre Hans ord og tro på det. Derfor handler dette tredje brevet OM Å VÆR GRUNNFESTET I GUDS ORD.


Luk. 6,47-48: "Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde et hus, og som GRAVDE DYPT og LA GRUNNMUREN PÅ FJELL. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd."
Vi må være grunnfestet i Guds Ord, da kan ingenting rokke deg når stormene i ditt liv kommer, da holder du fast på Jesus uansett hva du møter på. Det er viktig å lese og studere Guds Ord mye, så du vet hva som står der, uansett hva mennesker sier til deg. Du bare vet at du vil følge Jesus og Guds Ord. Du vet at du ikke vil følge mennesker. For etter mer du leser i Guds Ord, etter mer lengsel får du etter å følge Jesus, ikke mennesker. Det er veldig viktig å være dypt forankret i Guds Ord. Vår tro må være bygd på Guds Ord og ikke på våre følelser. Det er i Guds Ord og gjennom bønn og det alene du blir kjent med Jesus på.
Det er viktig å høre Jesu ord, det får du ved å lese evangeliene, men Jesus ber oss om noe mer. Han sier at når vi både hører og gjør etter Jesu ord, da blir vi en mann som bygde huset sitt på fjell.


Vi må være villige å gjøre det Jesus sier også, selv om vi kan da få mennesker imot oss. Men det er Gud vi skal frykte - ikke mennesker.
Hvis vi blir i Jesus og Hans ord blir i oss, da kan vi be om hva vi vil og vi vil få det. Joh. 15,7: "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det." Det er virkelig store ord, og de er sanne. Jesus sa alltid det han mente. Det som du leser i Guds Ord, det skal du ta til deg som det står.
2.Kor. 1,13: "For det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå."
Husk Jesu kjærlighet til deg, han vil hjelpe deg til å forstå. Leser du Guds Ord med et ærlig hjerte, at du vil ta imot det som står der, ja da får du oppleve at Jesus viser deg stadig mer ut fra Guds Ord (Bibelen). Han viser deg aldri annet enn det som kan stadfestes i Guds Ord.
Han har sendt Den Hellige Ånd til jorden for å hjelpe oss, og i Joh. 16:13 står det: "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet."
Den Hellige Ånd kom til jorden pinsedagen Ap.gj. 2,1-4.

Vi vil oppmuntre deg til å lese mye i Guds Ord, så du vet hva Guds Ord alltid sier. Guds Ord er et levende og virkekraftig ord. Hebr. 4,12: "For Guds Ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd." Vi vil slutte med Joh. 14,1: "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!" sier Jesus.
Det er i Bibelen du finner den virkelige Jesus, det er der du lærer han å kjenne. Tro Guds Ord som det står.
Er det noe du lurer på, ta kontakt.

Søskenhilsen fra
Geir og Sølvi

Haakon og Evelyn
Pinsen i år ble en fest samling der Håkon Nilsen både prekte og sang til alles begeistring. Med stor glede fikk vi ønsket denne mannen velkommen, i sammen med sin kone Evelyn og sønnen Håkon Alexander. Håkon Nilsen regner vi som vår første pastor fra den tiden pastorparet kom med i vekkelsen for 30 år siden. Han har alltid vært en god støttespiller for oss og det er alltid en fryd å være sammen med ham.

I dette brevet skal du få vite litt om det som gjør den lille - STORE forskjellen i en kristens liv. Du vet det er forskjell på en kristen og en kristen, ikke sant? Du har sikkert merket det allerede. Saken er den at skal du komme inn i det spennende livet alle snakker om, er du nødt til å bli kjent med Den Hellige Ånd og bli fylt av Ham. Selv om Jesus gjerne vil gi det til deg, er det likevel ikke gratis, men mener du "business" med Herren, tar Han deg på alvor. LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND.


4 LynFør Jesus dro opp til himmelen igjen, for å være hos Faderen, lovte Han oss en annen talsmann, Den Hellige Ånd. Talsmann = det greske ordet kan også bety: hjelper, trøster, advokat. Det er fantastisk hva Jesus har gitt oss. Den Hellige Ånd er den 3. person i guddommen, det var ved Den Hellige Ånd Gud reiste Jesus opp fra de døde. Tenk denne personen bor i en hver person som er født på ny, Joh.14,17.

Jeg skriver ned noen bibelvers om Den Hellige Ånd som dere kan lese selv: Joh.14,15-18, 14,26, 16,7-15, 15,26, Luk.12,11-12, Mark.13,11. Viktig at dere leser hva Jesus sa om Den Hellige Ånd. Alle som blir født på ny får Den Hellige Ånd. Men Jesus snakker om å bli døpt i Den Hellige Ånd også: Ap.gj.1,5: "Men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd." I alle evangeliene når Johannes vitner om Jesus sier han at Jesus er den som døper med Den Hellige Ånd: Matt.3,11, Mark.1,8, Luk.3,16 og Joh.1,33.

Det som skjer når du opplever å bli døpt i Den Hellige Ånd, er Ap.gj.1,8: "Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender" Man opplever at man får kraft fra himmelen til å vitne. Kan fortelle litt om meg selv (jeg = Sølvi). Jeg gikk i 7 1/2 år innenfor bedehusmiljøet. Jeg satte meg alltid bakerst på møtene, og håpet ingen ville se meg. Turte aldri be i høyt attmed noen, aldri vitne for flere mennesker i gangen. Var veldig sjenert. Rødmet bare noen så på meg. Så fikk jeg oppleve å bli døpt i Den Hellige Ånd. Jeg fikk oppleve en kraft over meg til å vitne, be i høyt, prøver alltid å sette meg langt fram på møter, rødmer sjelden. Har vitnet for ca.500 personer på en gang uten å være redd. Slik er det i praksis å være fylt med Den Hellige Ånd. Alle som har denne opplevelsen med dåpen i Den Hellige Ånd, kan vitne om at de har fått kraft over seg til å gjøre ting som de ikke turte gjøre før.

Et tegn som ALLTID følger med det å være døpt i Den Hellige Ånd, er at man taler i andre tungemål, det betyr at du får et språk som du ikke har lært på skolen, men et språk som du får av Den Hellige Ånd som du ikke kan med ditt naturlige menneske. Du taler det bønnespråket når du selv vil. Du bestemmer selv når du vil bruke det. Men det er viktig å bruke det, fordi man oppbygger seg selv, sitt indre menneske ved å tale det.

Kven kan få det? Alle som er født på ny og vil ha det, og ber Faderen om det. Luk.11,13: "...hvor mye mer skal ikke da Faderen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham!" Når du ber Faderen om noe, da får du det du ber om, Luk.11,9-13.

Bibelvers på at man alltid taler i nye tungemål når man blir døpt i Den Hellige Ånd: Ap.gj.2, 2,38, 10,44-47, 11,15-16, 17,6. Les om du vil Ap.gj. kap. 1-20 i sammenheng.
Leser du Guds Ord som det står og tar det til deg som det står, vil Den Hellige Ånd vise deg sannheten, Joh.16,13.
Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt.
Gud velsigne deg!


Søskenhilsen

Geir og Sølvi