2018 03 TS talerVi kan ikke si annet enn at det er bare rett og slett fest når Tom Scarella er på besøk. Også denne gangen ble vi vitne til Guds helbredende kraft, samt flere vitnesbyrd fra personer som har blitt bedt for ved tidligere anledninger han har vært her og blitt helt frisk. Blant annet var der en dame som hadde lidd av sykdommen sjøgren som ble bedt for av Tom i fjor. Hun kunne vitne om at siste året har bare vært helt fantastisk uten denne lidelsen. Søndags formiddagsmøte ble en dame som var døv på ene øret helbredet, hun ble helt overveldet når hun merket at hun fikk tilbake hørselen. I Ålesund ble en annen dame helbredet i hoftene så hun kunne nå danse og hoppe som aldri før.

oya

I begynnelsen av februar hadde lovsangsbandet i Ulsteinvik Bibelsenter konsert på Øya på Larsnes. Øya er samlingstedet for Sandetun og Haugetun der beboerne har sine arrangement.

Hele bandet var på plass og var spente på hvordan dette ville gå. Det er ikke daglig kost å spille for en forsamling der snittalderen ligger noe høyere enn de man til daglig omgås. Men her fikk bandet en hjertelig og varm velkomst. Det kan jo bli litt voldsomt når det kommer 8 musikere og sangere med slagverk og instrumenter. Men denne spreke forsamlingen på gamlehjemmet syntes dette stod av seg. En av pleierne spurte en av de frammøtte om det var for høyt lydnivå. Da fikk hun til svar: «Nei, er det noen som sier det da»? Det viste seg at trommer var det beste vi kunne tatt med oss. De sang med på de gode gamle vekkelsessangene som de kjente igjen fra sine yngre år, og da var det supert at vi hadde slagverk fikk vi vite.

2017 11 06 Broder YunFørste mandagen i november fikk Ulsteinvik stor besøk fra Kina. Broder Yun - eller Den Himmelske Mann som mange kjenner ham som var på Norges turné der Ulsteinvik var et av mange steder han besøkte. Sjøborg var så å si fullsatt denne november kvelden.

Asia Link som er organisasjonen Yun reiser under i Norge, var godt forberedt og hadde med seg bøker og informasjon rundt arbeidet de driver. Asia Link opererer i noen av verdens farligste områder når det gjelder å utbre evangeliet og dette gjør at de bruker metoder som er alt annet enn normale når de skal bringe bibler inn til unådde folkeslag. Papir bibler er tunge, nettbaserte bibler kan overvåkes og trykkerier er vanskelig å etablere, i alle fall dersom man vil trykke bibler. Men Asia Link har tydeligvis tatt noen smarte grep, de benytter seg av nærmest James Bond teknologi og slik får de Guds Ord inn på de mest utrolige steder. Både Nord-Korea og isis-områder er nådd gjennom Asia Link sin kreativitet på dette feltet.

2017 10 11 Roger N

Fra det søte sør-land fikk vi en frisk pust da Roger Nygård var på hjemlige trakter i oktober. Denne Jesus sentrerte evangelist pastoren fra Syvde fikk vi æren av å ha hos oss på et søndagsmøte. Til en fullsatt sal kom han med viktig melding fra Himmelen – viktigheten av å være fokusert når vi har med Gud å gjøre. Når vi kommuniserer med hverandre som mennesker, så er det bare ren folkeskikk at vi ser hverandre inn i øynene når vi snakker sammen. Det samme er tilfelle med Gud. En ting er å gi respons i henhold til det som «forvente» av en som kristen, en annen ting er å være fokusert på det Gud faktisk kommer med til oss i våre liv. Han sa at vi ville dø dersom vi spiste av kunnskapens tre. Men det var ikke den fysiske døden Han tenkte på, det var det nære fokuserte forholdet mellom Gud og menneske som døde. Dette førte til at mennesket drev bort fra Gud og havnet i sin egen elendighet. Roger utbroderte dette temaet på en meget overbevisende måte og mange gav respons når det ble innbudt til forbønn.

HenningB 640x480Er det noe som kjennetegner Henning Breivik, så er det lidenskapen og begeistringen han har for Jesus og det enkle evangeliet – det som frelser hver den som tror. Denne siste søndagen i august fikk vi høre hva Bibelen sier om helbredelse og hvor sterkt knyttet den er til hengivenheten til Jesus. Med flere eksempler fra Skriften viste Henning at ved flere anledninger der man ser helbredelse i Bibelen, var det knyttet hengivelse til Jesus for de som opplevde dette, også i Jesu tjeneste. Henning poengterte at menigheten må få tilbake noe av den frimodigheten og djervheten som mange av bibelens personer hadde i møte med Jesus når der var behov i deres liv. Et av de mest spesielle tilfellene i så måte er hvor den Samaritanske kvinnen ber for sitt barn at Jesus må befri henne fra de onde åndene som plaget henne. Denne kvinnen er et glanseksempel på at målet for å oppnå bønnesvar må være større enn ens eget ego som gjerne blir fornærmet av langt mindre ting enn hva som lå an til i dette tilfellet. De man leser om i Guds Ord som opplevde helbredelser, er folk som har fått troen i sitt hjerte og handler ut fra den. De går gjerne flere runder om så er fordi de vet at Gud har gitt dem løftene og Han svikter aldri. Dette er eksempler som er lagt inn i Skriftene for at de skal være til inspirasjon for oss som lever i dag. Vi vet at Gud ikke gjør forskjell på folk og helbredet Han disse den gang, så kan Han gjøre det samme for oss i dag. Han er i går, i dag den, samme – ja til evig tid.