2019 05 05 Henning sal
Første helga i mai fikk vi besøk av Henning og Marit Breivik. Når disse er på besøk, er det alltid fest på lokalet og slik ble det også denne gangen. Mange hadde møtt opp for å høre denne herlige evangelisten og han skuffet ikke.


Henning talte sterkt ut fra Guds Ord om hvem vi er i Kristus og hva som gjør at vi faktisk er i Ham og kan kalles Guds barn. Samtidig fokuserte Henning mye på hvor avhengige vi er av Den Hellige Ånd for å kunne leve i dette livet som Herren har tilveiebrakt for oss. Uten Den Hellige Ånd blir kristen livet et merkelig og egentlig vanskelig liv å leve. Da blir våre valg basert på «jeg må», «jeg har ikke lov» osv.. Men i et liv der man har overgitt seg til Herren Jesus Kristus, blir det annerledes. Da blir det «jeg kan ikke annet enn følge Ham og leve i henhold til hans Ord». Her er det at den nye fødselen kommer inn og Jesus sier jo selv at om man ikke er født på ny, kan man ikke se Guds rike. Hemmeligheten til å kunne leve slik er å la seg stadig fornye i Ånden. Til dette er Den Hellige Ånd sendt oss for å hjelpe oss til akkurat det. Dette er dyrebare løfter som Herren Jesus gav oss mens Han ennå gikk på jorden.

Skal man kommunisere med noen er det viktig at man vet hvordan det foregår. Denne gangen skal vi se litt på dette når det gjelder Gud. Med Ham foregår det via bønn. Mange tenker da: "Må jeg be?". Mitt svar er da : Nei da, du får lov å be. Den som ber han får, det betyr da ganske enkelt at den som ikke ber, får ikke - så det er opp til deg selv hva du vil. BØNN

Bønn er en svært viktig del av ditt kristenliv. Bønn omfatter et bredt spekter av mangfold ifra sukk fra ditt indre hjerte og til intensiv bønnekrig. Jeg vil ikke gå inn på alt dette her, jeg vil bare ta for meg de mest elementære ting om bønn.

5 BønnDet som først og fremst er viktig for deg, er at du har et bønneliv med Faderen for deg selv. Bønn er ikke å kunne stå og be høyt en fin lekse som andre mennesker skal høre hvor flink du er, men du skal for deg selv lære deg å ha samfunn med Gud i bønn, slik at du får et virkeligere forhold til Ham. Når du begynner å ta deg tid i bønn, vil du lettere kunne oppfatte hva Han sier til deg, og DET er herlig. Gud lengter etter at du begynner å søke Ham i bønn, for Han ønsker å høre fra DEG.
Men for å komme inn i dette er det viktig å vite hva Jesus og Guds Ord sier om disse ting. For det første må du tro at Gud er til og at Han lønner den som søker Ham (Hebr.11,6).

Dersom Gud ikke var til, var der ingen som kunne gi bønnesvar. Vår Far i Himmelen er en god Gud og Han har omsorg for oss. Han ønsker virkelig å gi deg bønnesvar, men for at Han skal kunne gi deg det, må du be. Når du ber i Jesu navn, så får du bønnesvar (Joh.16,23-24). Du vil få det du ber om når du ber etter Faderens vilje (1.Joh.5,14). Vær klar over at Gud er god og Han vil gi deg det som godt er. Han gir deg ikke det motsatte av hva du ber om. Han er en god far, ja mye bedre enn noen annen far i hele verden. Tenk, selv våre menneskelige fedre vil jo oss det beste, men Gud vil oss enda mer godt, se bare hva Jesus selv sier i Matt.7,7-11. Er det ikke fantastisk? Halleluja! Du skal bare vite at det lønner seg å be til Gud, og det virker, det vet jeg. Når det virker for meg, så virker det for deg. Bønn er ikke bare noen ord som man lirer av seg og så får vi se hvordan det går. Nei, bønn virker, vær klar over det (Mark.11,24).
I Jak.5,16 står det at et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Men så spør du kanskje: "Hvem er rettferdig?" Jo, min venn, svaret finner du i Rom.3,26. Derfor skal du vite at også DIN bønn virker.
Grunnen til at du kan innta disse løftene, er at Jesus ER den Han gir seg ut for å være og hva Han har gjort for deg. Når du lar Jesus ha absolutt førsteprioritet i ditt liv, kan du leve i konstant bønnesvar, se hva Jesu sier i Joh.15,7. Derfor vil jeg si deg i dag: "Elsk Jesus framfor alt annet og få bønnesvar!" (Joh.16,26-27).

Dersom du synes det er vanskelig å be etter Faderens vilje, skal du vite at det finnes en enkel måte å komme inn i dette på for deg som er født på ny. Alle som har tatt imot Jesus - Guds Sønn - og er født på ny kan, hvis man vil, bli døpt i Den Hellige Ånd og få tungetale som tegn på dette (Ap.gj.2,1-13 og Ap.gj.19,1- 7). Det betyr at du begynner å be til Gud på et helt nytt språk som du ikke har lært, men får helt og fullt med en gang fra Gud. På den måten vil du kunne be 100% etter Guds vilje, se Rom.8,26-27. Dessuten vil du også med dette bli utrustet med kraft, en herlig himmelsk kraft. Må Jesu fred råde i deg og Guds velsignelse være med deg!
(Bare et lite tips til slutt: Les Rom.3,19- Rom.4,5).

Kjærlig hilsen

Geir og Sølvi

2019 30 31 TSFredag kveld, et fullsatt Ulstein Bedehus tok imot Tom Scarella siste helga i mars og Tom skuffet ikke!

Han gikk rett inn i de årsaker som ofte hindrer mennesker i å kunne ta imot fra Gud. Ut fra et Bibelsk perspektiv, så taler Gud hele tiden og på mange måter, så det er aldri snakk om at det er på Himmelens side problemet ligger. Skal man høre på en radio kringkasting, må mottakeren være slått på. Det er litt slik med Gud også, Han taler, men vi hører likevel ikke. Dette gjør at man lett havner i uheldige situasjoner med sitt liv og man undrer hvordan man kommer seg ut av slikt. En av de mest alvorlige årsakene til at man slutter å få noe fra Himmelen, er at man blir fornærmet, eller man tar ikke imot budbringeren. Dette taler Jesus veldig klart om. Ved at man ikke respekterer budbringeren, er man selv aktivt med på å stenge kommunikasjonen med Herren. Dette er det dessverre mange som opplever og den eneste som kan gjøre noe med dette, er en selv.

Vi håper virkelig at ditt forhold til Jesus nå er begynt å bli skikkelig grunnfestet. Du vet, skal du bygge noe som er klippefast og sikkert, er det viktig at fundamentet er sterkt, hvis ikke er det ikke hjelp i hvor sterkt resten er. Derfor kan du i dag lese gjennom dette brevet og virkelig studere hva Guds Ord sier om disse tingene, og ha solid frelsesvisshet hver dag.

6 HuspafjellI dette brevet vil jeg ta for meg noe som er veldig viktig for alle kristne. Luk.6,46-48: "Hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! Og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde seg et hus, og som GRAVDE DYPT og la GRUNNMUREN PÅ FJELL. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd." Vi må bygge vårt hus - det er vår tro - på fast fjell - det er Guds Ord. Vi må grave oss dypt ned i Guds Ord. Vi må alltid se på hva Jesus sier. Vi må aldri høre på ting som sies, når det ikke stemmer med Guds Ord. Hvis vi har Guds Ord som det viktigste, at vi prøver alt på Guds Ord, da står vårt hus, når flommen kommer, når elven bryter mot huset. Huset er godt bygd. Hva er flommen, jo det er motstand og forfølgelse, det er angrep som satan sender mot oss.
Men vi har ingenting å frykte om vi holder fast på Guds Ord og det Jesus sier. Stol på at Jesus er med deg! Han har sagt det selv. Du må ikke frykte, for Jesus som bor i deg er sterkere enn alt i denne verden (1.Joh.4,4).
Hva vil Jesus at vi skal gjøre, hva er det Jesus snakker om? Det som Jesus snakker om, står i Guds Ord. Ikke i en eller annen tradisjon, men i Guds Ord. La Guds Ord få være det som leder deg.

Når Guds Ord sier at Jesus har tatt på seg alle dine synder og sykdommer (1.Pet.2,24), så har han gjort det, der er ikke noe "men...".
Det som Jesus vil at vi skal gjøre, er å vinne mennesker for Himmelen, vi skal legge hendene på de syke så de blir friske, vi skal tale nye tungemål, vi skal drive ut onde ånder, om vi drikker noe dødelig eller om vi tar slanger i hendene skal det ikke skade oss (Mark.16,15-18). Dette er en del av det Guds Ord sier, det er IKKE jeg som sier det. Alt dette skal skje i Jesu navn. For det er i dette navn alt må bøye seg: I Himmelen, på jorden, og under jorden (Fil.2,10).

Er du interessert i å få tak i mer av hva Jesus vil du skal få? Du skjønner det er så mye, mye mer å få hos Jesus enn det du har fått til nå.
Ønsker du å komme nærmere Jesus? Ønsker du å leve i et mer seiersrikt liv som kristen? Ønsker du å få kraft til å vitne? Ønsker du mer glede? Ønsker du å leve sterkere for Jesus? Det går an å komme nærmere Jesus enn du er nå.
Det er kjempeartig å være kristen, det er det beste som har skjedd i mitt liv, i hvert fall.
Kontakt oss om du har lyst på et sterkere liv med Jesus.

 

Hilsen fra

Geir og Sølvi

2019 03 28 EvangeliesenteretOnsdag 20. Mars innleia Evangeliesenteret møteserien på Sunnmøre på Kjeldsund. Kvelden vart arrangert i lag med Ulsteinvik Bibelsenter, og for ein kveld dette vart!

Gjengen kom køyrande frå Østerbo (nær Halden), og gjekk rett på scena litt forseinka. Lydteknikaren fekk så vidt kontroll på anlegget før Jostein Kirkenes og gjengen klemde i med velkjende songar frå senterboka. Heile salen song med, og det vart ei mektig stemning med eit skjeldent godt nærvær av Den Heilage Ande.