Florida_fly

 • Løft hodet! Når vi ser endetidstegna begynne å skje då skal vi ikkje bekymre oss men då skal vi rette oss opp og løfte hodet for vår forløsning stunder til. Luk 21:28
 • Har eg kjærlighet til Gud og mine medmennesker? Setter eg andre mennesker høgare enn meg sjølv? Fil 2:3 Eller er det egoismen som overvinner og trenger seg fram? Den som ikkje elsker mennesker som ein kan sjå kan ikkje elske Gud som ein ikkje kan sjå. 1.Joh 4:7 og 1.Joh 4:20
 • Tilgivelse. Hvis ikkje vi vil tilgi andre kan vi ikkje forvente tilgivelse frå Gud heller og våre bønner har ingen sikkerhet for bønnesvar dersom vi ikkje lever i tilgivelse. Matt 6:12 Mark 11:25

 • Læren: At Jesus Guds Son kom til jord født av ei jomfru. Han døde for våre synder og deretter stod opp igjen. Og at alle dei som omvender seg, trur på Han og vil ha ham som og bekjenner Ham som Herre i sitt liv, dei er frelst og født på nytt. 1. Kor 15:3 2. Pet 2:1

 • Omvendelse. Omvend oss frå våre synder. Mark 1:15 2.Kor 7:1
 • Våk og be, for at vi ikkje skal kome i fristelse. Våk for vi kjenner ikkje dagen eller timen! Ha et daglig fellesskap med Gud på vårt «lønnkammer» gjennom bønn og Bibellesning. Våk og be! Slik at ikkje dagen kjem som ei snare. Gå alltid med heile rustningen på! Og be til enhver tid i Ånden. Vær årvåkne i dette. Ef 6:10-20 Våk hver tid og stund i bønn. Luk 21:36 1 Pet 5:7

 • Alltid være fylt av Ånden. Bli fylt av Ånden. Ef 5:18 Ha alltid fullt av olje på lampen. Lignelsen med de 5 kloke og de 5 uforstandige jomfruer. Matt 25:1-13

 • Ordets gjører. Vær Ordets gjører og ikkje berre dets hører! Jak 1:22
 • Bekjenne Jesus, aldri fornekte Ham. Aldri fornekte Jesus men bekjenne Ham når vi har en mulighet til det. Åp 3:8 I tide og utide.

 • Kast all bekymring på Gud for Han har omsorg for oss. 1. Pet 5:7 Fil 4:6 Lat ikkje denne verdens bekymringer og rikdommens bedrag gjere at den dagen kjem overraskende på dokke. 1. Joh 15-16 Fil 3:19

 • Ikkje elsk verden! Husk på Lots Hustru sa Jesus. Luk 17:32 Elsk ikkje ting i denne verden.

 • Hold fred med alle så langt det står til deg.Gjer opp alle ting med din bror, «mens du er på veien». Matt 5:23-26 Rom 12:18

 • Alltid god samvittighet. Lev ditt liv slik at du alltid kan ha god samvittigheit overfor Gud og mennesker. 1.Joh 20-21

 • Falske profeter. Mange falske profeter skal stå fram, endåtil i Jesu navn. Gå ikkje etter dei! Luk 21:8

 • Ydmyke oss under Gud for han står de stolte i mot men de ydmyke gir han nåde. 1 Pet 5:5

 • Ta vårt kors opp kvar dag og følge Jesus. Matt 16:24

2019 08 18 HenningB

I august hadde vi igjen herlig besøk av Henning og Marit Breivik. Som tidligere sagt, så er det alltid fest når de er på besøk. Så ble det også denne gangen.

1.KorsSiden du nå har tatt beslutningen om å følge Jesus og la Han være Herre i ditt liv, hvilket er det viktigste valget et menneske kan ta, vil vi bare sende deg noen oppbyggende ord i den forbindelse.

For at du skal få et visst grunnlag for det nye livet allerede her på jorden vil vi gjerne få undervise deg litt ut fra Bibelen, Guds Ord, om de mest grunnleggende tingene som er greit for en troende å vite om. Du har nettopp fått kontakt med Gud gjennom Jesus, hvilket er eneste måten, så du ønsker sikkert å vite mer om Ham som du engang skal møte ansikt til ansikt i Himmelen. Derfor får du dette lille brevet fra oss. Vi vet selvfølgelig at man ikke kan lære alt i et brev, derfor vil vi også gjerne sende litt kort og grei undervisning til deg senere, etter hvert. Dessuten er du også hjertelig velkommen til å delta på våre møter for å få tak i enda mer av det som nye livet har å by på.

Vi ønsker i alle fall bare å velsigne deg og vi håper du får utbytte av det. Dette første brevet handler om å være født på ny.

Joh. 3,3: "Jesus svarte: Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke er født på ny".

1. Pet. 1,3: "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde".

1.Pet.1,23: "Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende Ord som er og blir".

Når man blir født på ny vet man det, for i Rom. 8, 15 står det : "Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn". Vi er ikke født på ny ved følelser, men ved Guds levende Ord. Fordi Guds Ord sier det. Det står i Bibelen.

I Joh. 1,12: "Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn – de som tror på Hans navn". I vers 14 : "Og Ordet ble menneske". – altså er Jesus Guds Ord. Det går ikke an å tro på Jesus og ikke på Hans Ord, fordi Jesus er Ordet. Man må stole på Guds Ord, at det er sant. Når man er født på ny og har Jesus inni sitt hjerte er man født på ny hver dag. Selv om det er en dag man ikke føler seg født på ny, så er man det like fullt, fordi Guds Ord sier det. Gå aldri etter dine følelser om du er født på ny eller ikke, stol ALLTID på Guds Ord. Har du valgt Jesus og Guds Ord bevisst i ditt liv, så er du født på ny. Tvil aldri på det!

Fordi djevelen vil prøve å få deg til å føle at du ikke er født på ny. Men lær deg å stole mer på Guds Ord enn på dine følelser. Når man er født på ny har man visshet i sitt indre at man blir med når Jesus kommer og henter sine hjem til Himmelen.


Hilsen
Oss i Ulsteinvik Bibelsenter.

 

Haakon og Evelyn
Pinsen i år ble en fest samling der Håkon Nilsen både prekte og sang til alles begeistring. Med stor glede fikk vi ønsket denne mannen velkommen, i sammen med sin kone Evelyn og sønnen Håkon Alexander. Håkon Nilsen regner vi som vår første pastor fra den tiden pastorparet kom med i vekkelsen for 30 år siden. Han har alltid vært en god støttespiller for oss og det er alltid en fryd å være sammen med ham.

Oh - happy day! Kjenner du gleden av å være frelst? Er det ikke rart vel at når etter du er blitt frelst går du og kjenner på en enorm glede hver dag? Du kjenner det er så bra å ha fått fred med Gud - TENK, MED GUD! Det er jo skikkelig sterkt. Vi tenkte vi ville sende deg nytt lite brev, det er jo litt å sette seg inn i, men kom gjerne på møtene - man får som oftest mer ut av det.
Dette andre brevet handler om GUDS KJÆRLIGHET TIL AKKURAT DEG!


Joh. 3,16: "For så høgt har Gud elsket DEG at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."2.Kjærlighet
1.Joh. 3,1: "Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist DEG: DU får kalles Guds barn, og DU er det."Jesus kjenner akkurat deg. Gud, Jesus og Den Hellige Ånd elsker akkurat deg.
Gal.4,9: "- ja, hva mer er, når dere er kjent av Gud," - Gud kjenner oss og vet om oss. Så den dagen vi kommer til Himmelen kommer Gud oss i møte og sier: Er du kommet nå, mitt elskede barn. Vi har ventet på deg, så tar Han deg inn til seg og gir deg en God klem. For du må huske at Gud er din Far nå når du er blitt en kristen, fått Jesus inn i ditt hjerte.


Tenk hva Gud gjorde for deg, Han utleverte sin egen kjære sønn, som han elsker inderlig, til fienden for at han skulle bli drept. Jesus smakte døden for oss alle (Hebr. 2,9). Det er ikke den døden vi tenker på, men den døden som er den evige fortapelse, Han kjøpte oss fri ifra Helvete med sitt eget blod. Les Hebreerne, der står det en del om offeret som Jesus ga, og Han gjorde det frivillig, fordi Han elsker hver enkelt av oss så høgt.
I Joh. 17,20 ber Jesus for oss som lever i dag også: "Jeg ber ikke bare for dem, men også dem som ved deres ord kommer til tro på meg." Vi er dem som ved apostlenes ord har kommet til tro på Jesus. Når du ber til Jesus, så snakk til Han om absolutt alle ting i ditt liv. Alle bekymringer, gleder o.s.v.
1. Pet. 5,7: "Kast alle bekymringer på Ham, for Han har omsorg for dere." Jesus har omsorg for deg, Han ønsker at alle ting som er vanskelige for deg, skal du legge på Ham, fordi på Golgata kjøpte han deg fri fra alt som plager. Han kjøpte deg fri fra evig fortapelse i Helvete, alle dine sykdommer, dine smerter, dine overtredelser, dine misgjerninger.
Jes. 53,4-5: "Sannelig våre sykdommer tok Han på seg, og våre smerter bar Han. Vi trodde Han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom."
Også 1. Pet. 2,24: "Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved Hans sår har vi fått legedom."
Gud, Jesus og Den Hellige Ånd elsker deg, husk det. Jesus vet om deg og ønsker at du skal gå til Guds Ord og bli mer kjent med Ham.


Med beste hilsen

Sølvi og Geir