God Sommer!

Velkommen til gudstjeneste med lovsang, undervisning, bønn og fellesskap.

Søndagsskule parallelt, 4-10 år.