Velkommen til avslutningssermoni for Tentro konfirmantane på Sjøborg Kulturhus.