Jesus I Sentrum er nyhetsbrevet for Ulsteinvik Bibelsenter og Good News International. Det kommer ut to ganger i året, og inneholder referat og vitnesbyrd fra hva som har skjedd i menigheten og den reisende tjenesten til pastorparet, samt litt om hva som skjer framover. Vær velsignet!

Jesus I Sentrum nr 1 2018

Jesus I Sentrum nr 2 2017

Jesus I Sentrum nr 1 2017

Jesus I Sentrum nr 2 2016

Jesus I Sentrum nr 1 2016

Jesus I Sentrum nr 2 2015

Jesus I Sentrum nr 1 2015

Jesus I Sentrum nr 2 2014

Jesus I Sentrum nr 1 2014

Jesus I Sentrum nr 2 2013

Jesus I Sentrum nr 1 2013

Jesus I Sentrum nr 2 2012

Jesus I Sentrum nr 1 2012

Jesus I Sentrum nr 2 2011

Jesus I Sentrum nr 1 2011

Jesus I Sentrum nr 2 2010

Jesus I Sentrum nr 1 2010

Jesus I Sentrum nr 2 2009

Jesus I Sentrum nr 1 2009

Jesus I Sentrum nr 2 2008

Jesus I Sentrum nr 1 2008

Jesus I Sentrum nr 2 2007