Frelse og forbønn

I juli og august ble grensene for Good News International nok en gang utvidet. Men først var det på gamle trakter vi fikk forkynne evangeliet. I Dallas Texas ventet gode venner i menigheten Empowering Word Christian Center der Duane Thompson er pastor. Dette er svigersønnen til Jack Coe som også er medlem i denne herlige menigheten. Vi fikk prekt og bedt for folk på denne søndagsgudstjenesten de hadde der og vi kjente det var godt å være tilbake.

Tirsdagen etterpå bar det av gårde til en ny by – Tylor i Texas. Denne byen ligger en par timers kjøretur øst for Dallas. Her ble vi møtt av en herlig gjeng som var samlet til et hus felleskapet. Dette var baptister som hungret etter å høre Guds Ord. Lederen for gruppen driver også et arbeid i Brasil hvor han reiser til tidt og ofte. På møtet prekte vi Guds Ord og mange av de fremmøtte hadde behov av helbredelse og velsignelse. Vi la hendene på flere og de kunne vitne om at Gud rørte ved dem.

Dagen etterpå gikk ferden til Forth Worth som er nabo byen til Dallas. Ungdomslederen som hadde ungdomssamling denne dagen, avlyste sitt eget arrangement og tok med seg hele ungdomsgjengen til møtet der vi prekte. Her kjente vi en enorm salvelse og det var ikke vanskelig å skjønne at her var det vekkelse i luften. Det sitret av forventning og etter vi hadde forkynt det vi hadde på hjertet var det tid for forbønn. Flere kom fram med plager og la de i Herrens hender. Men det beste av alt var at 4 ungdommer gav sitt liv til Jesus denne kvelden. Det flotte var at ungdomslederen og hans team tok seg av de frelsessøkende umiddelbart og på en aldeles glimrende måte. Mens vi ba for de syke tok de med seg de frelsesøkende til et annet område i salen. Når vi var ferdige å be for de syke, kom de frem til plattformen med de igjen og da var de allerede døpt i Den Hellige Ånd. Etter det vi fikk vite var dette ungdommer som menigheten hadde vært i forbønn for lenge.

Etter Texas stod California for tur. Her var vi også på gamle tomter, hos menigheten til Dr. Stephen Johnson - Life Christian Church i San Diego. To møter på samme søndag ble det rom for her. Det er alltid herlig å forkynne Guds Ord i en responsiv menighet slik denne er. Når der er hunger etter Gud er det som om ordene blir sugd ut av en og vi kan kjenne Guds salvelse styrke og åpenbare det Ordet man forkynner. Dette er opplevelsen av å tale i denne flotte menigheten.

Hunger etter Guds Ord og herlighetSå var turen kommet til Costa Rica – til menigheten Misión Jesucristo vive som ligger i hovedstaden San Josè. Dette var første gangen vår tjeneste prekte Guds Ord i en spansk talende nasjon. Her var det fullt trøkk fra første sekund. Menigheten har sine møter i en kino de har overtatt. Dette gjør at de har ferdig amfi og et meget praktisk lokale på den måten. Menigheten er på rundt 2500 medlemmer, men lokalet er for lite til å huse alle på et møte., Dette gjør at de er nødt å ha 4 møter hver søndag der predikanten må preke samme budskapet på flere møter slik at alle skal få del i det samme. Denne søndagen vi var der, skulle vi tale på møte nr. 2 og 3. Litt merkelig å bli spurt om å tale samme budskap rett etter at man har talt det i samme lokale. Når ettermøtet på det første møtet gikk mot slutten byttet de ut møtevertene, lovsangsteamet og selve forsamlingen med nye mennesker.

Her var det virkelig en forsamling under en åpen Himmel. Kanskje den mest hungrende forsamling vi noen gang har opplevd. En slik begeistring under lovsangen og under talen er sjelden vare. Ikke rart mange kom frem til forbønn og fikk oppleve Guds kraft. Vi ba for en som var HIV positiv og ville bli fri. I det øyeblikket Navnet Jesus ble nevnt over han, suste han bakover og Guds kraft slo ham i bakken. Men det mest fantastiske her var de som ble frelst. Her slapp man å be de to ganger. Idet frelsesinbydelsen gikk ut reiste flere seg umiddelbart og kom til platformen tydelig rørt av Guds Ånd. Det var mange, vi greide å telle i alle fall 25 stykker som søkte frelse, det kan trenkes der var flere – ikke lett å si i kaoset som ofte oppstår slik. Vi er i alle fall ikke i tvil om at denne menigheten tar seg godt av de nye. Dette ar unge mennesker og ungdomskveldene på lørdagene her preges av fullt hus og køer utenfor som går rundt kvartalet. Herlig med slike menigheter som virkelig opplever vekkelse.

Berørt av Gud