GNI 2018 1

Denne sommeren åpnet det seg nye dører for Good News International. Vi besøkte to nye menigheter som vi aldri hadde vært i før, begge i Minnesota, USA. I tillegg var vi på samme reisen en tur til California og prekte på et par møter i San Diego hos Stephen og Zane Johnson, en menighet vi har vært i flere ganger før.

Første menigheten vi besøkte lå i en by som heter Burnsville. Pastoren her var egentlig fra Kenya, men hadde giftet seg med en amerikansk dame. Denne menigheten var kanskje den mest etnisk blandede menighet vi noen gang har vært i. Her var asiater, hvite og mørke om en annen i salig samvær. Vi fikk betjene denne menigheten sterkt i det profetiske. Blant annet fikk vi meddele en profetisk hilsen fra Himmelen til en av medlemmene om at Gud kom til å velsigne firmaet til denne mannen på en sterk måte. I ettertid har vi fått tilbakemelding om at uken etter vi var der hadde firmaet fått inngå en kontrakt verdt 800.000,-. En annen dame kom frem etter møtet og sa at alt som ble forkynt var til henne.

Den neste byen vi var i heter Mora. Denne ligger lenger nord i Minnesota og er vennskapsby med Mora i Sverige. Denne byen var sterkt preget av svensk kultur, også pastoren her hadde et svensk navn. Dette er en Assembly of God menighet og de driver et utstrakt gate evangeliserings arbeid. De tar faste bønneruter ute i byens gater og møter folk der de er. I denne menigheten fikk vi bedt for en del syke og vi fikk gitt profetiske hilsener også her. En dame ble så sterkt møtt av Gud at hun ble sittende igjen i salen lenge etter at folk var begynt å gå.

I San Diego, California opplevde vi en kanon avslutning på turneen. Vi kjente på en vid åpen menighet som bare hungrer etter mer av Gud. Vi har alltid blitt godt mottatt i denne menigheten, men denne gangen var spesiell. Pastoren der kunne med sikkerhet si til forsamlingen på slutten av siste møtet: «They have deposited something of high value in the Spirit in the church – take it to your heart» - noenlunde de ordene brukte han. Deposit – da har du lagt igjen noe konkret, noe av verdi, du har ikke bare sagt noen fine ord, men du har gjort et inntrykk av varig verdi. Dette er hyggelig tilbakemelding å få, samtidig som vi opplever konkrete helbredelser der smerten forsvant umiddelbart når vi ba for folket der. Mange kom til forbønn og et av vitnesbyrdene gikk nettopp på det.

Vi må nok kunne si at denne turen ble en tur preget mer av det profetiske enn noe annet. Der er en tid for alt og i en av menighetene vi var i hadde de nylig godt gjennom en tøff tid med opprør og utmeldelser, noe som hadde gått hardt inn på barna – de er jo alltid de mest skadelidende i skillmisser. Da var det godt å kunne oppleve at vi kunne komme med trøst og oppmuntring fra Himmelen.

GNI 2018 2

GNI 2018 3