20180408 Haakon spiller

Første helga etter påske var Good News International igjen på besøk hos New Life i Ålesund. Denne gangen i midlertidige lokaler på grunn av brannskader i deres egentlige lokaliteter. Men dette var ikke til hinder for at Guds Ord fikk gå ut rent og klart. Mange var møtt opp i amfiet på Møre Ungdomsskole og budskapet var utvilsomt preget av den nylige påskefeiringen, der vi feirer oppstandelsen og livet. Vi ser viktigheten av å fokusere på det Gud har gitt oss, nemlig liv og håp i evighet. Dette livet tilveiebrakte Jesus ved sin død og oppstandelse for over 2000 år siden. I dette livet ligger alt hva vi mennesker hungrer etter, ikke annet å vente Jesus sier om seg selv at Han ER livet.

 

Håkon Nilsen som er pastor der, ledet forsamlingen i herlig lovsang. Etter talen ble det forbønn og profetisk hilsen.

Det er alltid godt å være på New Life i Ålesund. Denne menigheten har holdt på noen år nå, men ilden har ikke dabbet av. De er fortsatt på hugget og når ut til mange, spesielt gjennom radio stasjonen og hjelpe arbeidet de driver.
Vi bare velsigner denne forsamlingen og takker Gud for dens innflytelse den har i Ålesund og omegn.