For en del måneder siden ba du frelsens bønn sammen med noen fordi du kjente på at du trengte å få fred med Gud. Denne freden er det som du sikkert har kjent bare Jesus som kunne gi. Samtidig er det viktig å forstå at det som er begynt i ditt liv nå er bare begynnelsen på et liv som har et endemål, nemlig Himmelen. Dit er du ikke kommet før du er kommet dit og vi må forstå at vi har et langt løp å springe, ikke en sprint men et livslangt løp. Skal du greie å fullføre dette løpet, så er det bare en ting som duger, nemlig: LEV SAMMEN MED JESUS.
 

Kjære venn, dette er det siste brevet du får i fra oss. Vi har nå gitt deg den mest grunnleggende undervisning som du trenger for å bygge videre på ditt kristenliv. Vi kjenner på at nå er det opp til deg hva du vil gjøre for å vokse videre som kristen. Det som vi har gitt deg i disse brevene er bare begynnelsen på et sterkt liv med Herren, og har du tatt det til deg og gjort det til en del av ditt liv, så har du et godt utgangspunkt. Selvfølgelig finnes det mye mer i Guds Ord som vi kunne ha delt med deg, men det er viktig at du selv leser i Bibelen og mater deg med troens ord og vokser deg sterk i Herren.

Skal man få et sterkt liv sammen med Jesus, må man begynne å handle i tro. Er du en troende, så har du tillit til at Gud stadfester sitt ord. Troen kommer av å høre Guds Ord (Rom.10,17) og resultatene kommer ved å sette sin tro ut i handling (Jak.2,18-20). I Mark.11,22-24 viser Jesus oss at det vi tror i vårt hjerte og ber om, det får vi, så jeg vil oppmuntre deg til å ta lære av Jesu måte å være på.

1.Kor.3,10-11 forteller oss klart at vi egentlig selv er ansvarlig for hvordan vi bygger vårt kristenliv. Det er opp til oss selv om vi vil bygge vårt liv på Guds Ord og leve sterkt sammen med Jesus eller om vi vil bygge vårt liv på tradisjoner, følelser og menneskelige tanker og dermed leve et sløvt kristenliv og ikke erfare at Jesus lever. Men vi håper og tror at du vil leve sterkt for Herren, koste hva det koste vil. Det er det vi ønsker at alle som har tatt imot Jesus vil gjøre, slik at verden virkelig får se at Jesus lever. Jesus er ingen religion, men en person - nemlig Guds Sønn! Ta Jesus på alvor, så tar Han deg på alvor. Husk at du har sagt ja til Den Allmektige, og det er ikke noe man leker med. Herren Jesus lengter etter at du skal begynne å vandre sterkere med Ham. Gi ALDRI slipp på din bekjennelse! Skam deg ikke over å være frelst, men vær stolt av Jesus (Mark.8,38). Han gir deg kraft til å elske din neste, gjøre mot andre det du vil de skal gjøre mot deg og til å leve et seiersrikt liv hver dag. Så fryd deg og gled deg over at Jesus har frelst deg og vær et vitne for Ham til dine medmennesker. Bli mer og mer lik Jesus. Ikke la noe kirkesamfunn dominere deg, men la Jesus få sin vilje med deg slik at du kommer inn i den planen Gud har for deg. Du skjønner, den planen Gud har for deg, er det ingen andre i hele verden som kan innta, bortsett fra deg. Men vi råder deg til å søke fellesskap med frelste mennesker som elsker Jesus og som setter Ham først av alt. Det er nemlig svært viktig å ha fellesskap med andre troende, slik at du kan motta undervisning og inspirasjon. Dersom der ikke er et slikt fellesskap hvor du bor, så start et du. Med Guds hjelp og Jesus som veileder greier du det. Prioriter også å reise på møtekampanjer, hør undervisning på nettet, se DVD'er fra møter og på den måten også motta forkynnelse og undervisning fra Guds Ord.

Vel, til slutt vil vi minne deg om at kjærligheten til Jesus og det å elske hverandre er det viktigste i livet, les 1.Kor.13 - spesielt vers 13.
Vi er glad i deg og håper du har fått utbytte av undervisningen. Vi ønsker deg alt godt i livet og håper du blir istandsatt til å vinne nye sjeler for Jesus og på den måten være med å plyndre Helvete og befolke Himmelen.
Gud velsigne deg i Jesu navn! Nøl ikke med å kontakte oss dersom du lurer på noe.

 

I Kristus

Geir og Sølvi