Dette med penger er noe av det mest misforståtte innenfor kristne sammenhenger. Mange tror at det er pengene som skaper all elendigheten i verden, men det er feil - det er grådigheten etter penger som gjør utslaget. For det første så var det Gud som fant opp dette med overflod og for det andre var det Han som plasserte mennesket i overfloden - det er nemlig det Edens hage betyr. Ut fra dette ser vi at det er det som er Guds opprinnelige plan, men fordi mennesket ble egosentrert ble allting feil og Gud måtte sende Jesus for å rydde opp i det hele.

11 PengI dette brevet skal vi ta for oss litt om økonomi, som er viktig for en hver kristen å vite.
Luk.6,38: "Gi så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget."
Dette sier Jesus. Vi ser her at Guds ordning er annerledes enn verdens. Verden sier: La meg få mest mulig. Men Gud sier: Gi, så skal dere få.

Malaki 3,10: "Bring hele tienden til forrådshuset..." (Les selv hele vers 10). Gud vil at vi skal gi 10% av det vi tjener til Ham. Å gi til Gud er det samme som å gi inn til misjon som bærer frukt, eller at du gir det til den menigheten som du tilhører, dersom du er med i noen bestemt menighet. 2.Kor.9,7: "Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver".

Dette er viktig å forstå, at man skal ikke gi av tvang eller ulyst, men man gir fordi man har lyst til det. Du ser har at Gud vil vi skal gi med glede. Hvis du ikke har lyst eller ønsker å gi, da er det bedre å la være. Men det man må forstå er at når vi gir inn til Guds sak, så kan vi forvente å få tilbake mer enn vi har gitt, se siste delen av Malaki 3,10: "...Da skal jeg åpne Himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål." Les selv 5.Mos.28,1-14. Vi er Abrahams ætt og derfor har vi rett på disse velsignelsene.

Gal.3,29: "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger i følge løftet."

Men lovens forbannelse har Jesus kjøpt oss fri ifra på korset. I Gal.3,13-14 står det at Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, og det står at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham.

Som du ser er det ikke Guds vilje at kristne skal være fattige og mangle materielle goder. Men det er ikke slik at vi får mye av Gud for å bare kose oss med selv. Nei, Han vil at vi skal gi hele tiden ettersom vi får, slik at evangeliet kan komme ut til alle folkeslag. Desto flere kristne som er villige til å gi, desto raskere kommer evangeliet ut.

Dette med økonomi og å gi er en åndelig lov som Gud har innsatt og som alltid virker. Men fra man begynner å gi (så) til man får (høster), går det tid. Det er som med en bonde, han sår om våren og høster om høsten, det går altså noen måneder. Han går ikke ut og graver opp såkornet dagen etter han har sådd og lurer på hvorfor det ikke har kommet opp korn om natten.

Jeg vil også ta fram 2.Kor.8,12-13: "For når den gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det vanskelig, men det skal være likhet." Du ser her at Gud vil ikke at du skal gi så mye at du ikke har nok å leve av. Du skjønner Gud er rettferdig og god, og Han er balansert. Men han har gitt oss noen løfter og lover som virker, og de er ikke slik som verdens lover. Menneskelig sett virker det litt rart at man skal gi og da skal man få. Men Gud vil at vi skal stole på Ham.

Til slutt vil jeg skrive opp noen flere bibelvers for deg som ønsker å vite mer: 1.Kor.16,2; 2.Kor.9,6-9 (les gjerne hele kapittel 8 og 9 i 2.Kor.); Matt.6,4; Matt.6,25-34; Matt.7,7-11 og Luk.6,38.
Gud velsigne deg rikelig!

 

Hilsen
Geir og Sølvi