Har du tenkt over hvilken viktig funksjon blodet har i livet ditt? Faktisk er det det som gir deg liv, det er det som renser og beskytter kroppen din. Dessuten er alle lemmer på kroppen din avhengig av blodet for at de skal kunne holdes i live og fungere skikkelig. Om du er uheldig og får kappet av deg en lem, så vil den lemmen dø, men du vil overleve fordi blodet flyter gjennom blodårene i kroppen din. Det samme er det med det åndelige livet. Om du kutter deg selv bort fra Jesus, så har ikke Hans blod noen effekt i deg lenger og du vil dø åndelig. Synden vil ta over i livet ditt og syndens lønn er døden sier Bibelen. Derfor er det viktig at vi skjønner betydningen av at Jesu blod renser oss fra synd.

Joh.1,7: "...Jesu, hans sønns blod renser oss fra all synd" I dette brevet vil vi ta for oss noe som er veldig viktig for en hver kristen å vite. Det er at når du er født på ny og har Jesus i hjertet, så renser Jesu blod deg kontinuerlig fra all synd. Det er ikke noe som skjedde bare en gang, da du ble frelst og tok imot Jesus som Herre. For den gang ble alle dine overtredelser og misgjerninger, synder og alt det gale du hadde vært med på slettet ut i et nu og kastet i glemselens hav, og Gud vet ikke om det mer.

Nå når du er frelst og lever sammen med Jesus, ser Gud deg gjennom Ham. Gud ser renhet i deg, for det Jesus gjorde på korset var nok for evighet. Nå har du levd en stund sammen med Jesus, og du vet at du har feilet og syndet etter at du har blitt frelst også. Det er da det er så fantastisk å vite at Jesu blod renser oss fra ALL synd. Her er det snakk om nåtid og all synd. Gud har gjort det slik at vi kan stå framfor Gud med frimodighet når det enn måtte være. Vi lever ikke på verdens vis, men vi lever vårt liv i Jesu nærhet som frelste mennesker, og derfor kan vi være frimodige innfor Gud, og leve et godt og seiersrikt liv allerede her på jorden.

Satan har helt sikkert prøvd å komme med fordømmelse til deg når du vet at du har gjort noe galt. For eksempel: du er ikke kristen lenger, eller Gud bryr seg ikke om deg lenger. Slike tanker er satan ekspert på å komme med til kristne. Du kjenner deg fordømt og klarer heller ikke å være frimodig innfor Gud i bønn og tilbedelse, og klarer heller ikke å vitne om Jesus til andre. Da er det godt å vite det som står i Rom.8,1: "Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus." Det er herlig det, å vite at om du kjenner fordømmelse vet du at det ikke er fra Gud. Derfor kan du bare si dette verset (Rom.8,1) til satan og si pell deg vekk med fordømmelse i Jesu navn. Fordømmelse må da bare gå, for du du har brukt Guds Ord. Du vet at Jesus brukte Guds Ord hele tiden da Han ble fristet.
Jeg ønsker så at du skal få se den fantastiske friheten og seieren Gud har gitt oss gjennom Jesus.

Når du vet at du har gjort noe galt er det viktig å be Gud om tilgivelse i Jesu navn og takke for tilgivelsen, for fra da av blir det kastet i glemselens hav og Gud har glemt det. Hvis du har gjort gale mot et annet menneske, må du be det mennesket om tilgivelse, hvis du kjenner det i ditt indre at du skal gjøre det. Gud er god og snill, han er ikke stygg. Han vil deg bare godt og vil at du skal få se seieren. Han er din himmelske pappa som elsker deg mer enn du kan forstå.

Vi ønsker så at du skal få seier i dette viktige kristenlivet, og forstå at du er ikke i den syndige natur når du er frelst (Rom.8,9).
Jesus elsker deg!

 

Beste hilsen
Geir og Sølvi