Har du noen gang vært syk? Det har vi vel alle vært en eller annen gang, enten mye eller lite. Er det ikke merkelig at dette er noe alle mennesker kommer i kontakt med? Det ser ut som om dette er menneskenes skjebne. Men nå tror ikke vi på skjebnen, men vi tror på en levende og mektig Gud som vil det beste for alle mennesker. Selv om mange blir irriterte når vi sier at vi har de gode nyhetene for syke mennesker, så er likevel Guds Ord sant på dette feltet også: Nemlig, Gud vil at du skal være frisk.

9 DoktorGuds Ord viser oss at når Jesus gikk på jorden, var han utsendt for å vise menneskene Faderens vilje, les Joh.8,29. Når vi studerer evangeliene og ser på hva Jesus egentlig drev på med her nede, så ser vi at Han demonstrerte Guds vilje ved å helbrede syke. Evangeliene er jo fulle av helbredelser som Jesus gjorde. Dette viser klart at Gud er levende opptatt med at folk blir friske. Dessuten sier Han selv at Han vil være vår lege (se 2.Mos.15,26). I Matt.8,2- 3 sier også Jesus klart at Han VIL helbrede. Evangeliene viser tydelig at ALLE som søkte Jesus for å bli helbredet ble helbredet. Dermed ser vi at Jesus både KAN og VIL helbrede ALLE, (les Matteus evangeliet).

Når Jesus drev og lærte opp sine disipler, gav Han dem også makt til å helbrede syke, se bare i Luk.9,1-6 og Luk.10,1-20. Dette var også en av hensiktene med Jesu besøk på jorden. Han ville at Hans kraft skulle hvile over dem som tror på Ham. Dermed overgav Han noe av sin kraft til de som levde nær Ham. Dessuten sier Han at dem som tror på Ham skal gjøre de samme gjerningen som Han gjør, ja endog større (Joh.14,12).

Det som er så fantastisk er at dette gjelder også i dag, for Gud gjør nemlig ikke forskjell på folk (Rom.2,11) og Han er den samme i går og i dag og til evig tid (Hebr.13,8). Du skjønner, det Jesus gjorde når Han gav sitt liv på Golgata, gjelder ikke bare vår synd, men også vår sykdom. Du har hørt at Jesus tok vår synd og straff på seg, men Guds Ord sier at Han tok også våre sykdommer og plager, les Jesaja 52,11 - Jesaja 53,12. Legg spesielt merke til vers 4 og 5 i kap. 53. Dette er et profetisk budskap som Jesaja fikk fra Gud om hva Jesus skulle gjennomgå for at du og jeg skulle slippe å være plaget. Da Jesus ble slått blodig og ordervet på sin rygg og fikk tornekronen banket inn i sitt hodet, var dette den smerte Han ble påført for å gjøre opp for ALL din og min sykdom. Han gjorde det frivillig for deg og meg. Når de spikret Ham til korset hang Han der fordi Han ville det av kjærlighet, for at du skulle bli spart for sykdom og lidelse. Profetien i Jesaja blir stadfestet to plasser i det nye testamentet, Matt.8,17 og 1.Pet.2,24. Mark.16,18 forteller oss at Jesus selv sier at de som tror skal legge hendene på de syke og de skal bli helbredet. Siden dette var noe av det siste Han sa på jorden, kan man gå ut fra at det er viktig. Videre ser vi at de første kristne opplevde at dette stemte, det ser vi i Apostelgjerningene.

Vel, hvordan skal du motta din helbredelse? Tro at Jesus har kjøpt deg fri (Gal.3,13). Hvis du leser 5.Mos.28,15-68 vil du se hva Jesus Guds Sønn har kjøpt oss fri ifra - HALLELUJA!!! All ære til Jesus!

Til slutt vil jeg bare si deg at dette er Guds Ord og ikke en ny fin teori som noen har funnet på. Vi har nemlig også erfart at dette er sant. Vi har opplevd konkret at Gud helbreder. Det er herlig når man får oppleve at Guds Ord virker og at Jesus står for en realitet. Dette ønsker vi at du også skal få oppleve mer og mer i ditt liv, og lære deg å stole på Ham som har skapt deg. Takk og pris til Ham vår store mester og Herre - Han er ubeskrivelig!

 

Vennlig hilsen

Geir og Sølvi