Når du lar deg døpe begraver du det gamle livet ditt og står opp igjen i et nytt liv med Jesus, se Rom.6,3-5 og Kol.2,12. Dette er en hellig handling og den er viktig. I Ap.gj. ser vi at folk som ble frelst lot seg døpe samme dagen som de tok imot Jesus. Ap.gj.16,30-33 viser hvor betydningsfull dåpen er siden man ikke kunne vente til dagen etterpå.
Dersom du vil vite mer om hvordan dåpen i vann blir forklart i Guds Ord, kan du lese 1.Kor.10,1-4 og 1.Pet.3,18-22. Disse skriftstedene henviser også til Det Gamle Testamentet og parallellen der når det gjelder dåp.I dag skal vi ta for oss noe som "kristeliøse" mennesker ynder å diskutere og ha meninger om, nemlig dåp. For det første er vi ikke kalt til å ha meninger, men kalt til å være troende. Vi for vår del er ikke så opptatt å ha noen dype teologiske meninger om dåp, vi ser det står i Bibelen - Guds Ord og praktiserer dette ut fra at det er en lydighetshandling vi med glede utfører overfor Gud. Vi praktiserer verken voksendåp eller barnedåp, men den troendes dåp som bibelen taler om, så får nå debattantene diskutere det de vil.

8 DåpFor at man skal forstå hva dåp er for noe og hvordan det utføres, er det viktig å ha klart for seg hva dette ordet egentlig betyr. Det Nye Testamentet er skrevet på gresk og ordet dåp kommer av det greske ordet "baptisma" som i følge gresk - norsk ordliste direkte oversatt betyr følgende: dyppe, dykke, nedsenke, vaske, toe, rense. Dette er greit å vite når du leser ordet dåp i Bibelen.

Siden Bibelen er det ord Gud har talt vet vi at alt det som står der er sant. Det betyr at Gud vil bekrefte alt han har sagt, at han mener det han har sagt og han ønsker at vi som hans barn skal være lydige mot det han har sagt. Dette ønsker han fordi han vet at det er til vårt eget beste, og vi som er frelst og vandrer med Herren vet også at det er til vårt eget beste. Dette gjelder også å bli døpt. Det å la seg døpe til Kristus er en velsignelse som Gud vil vi skal oppleve. Derfor sier Han i Mark.16,16 at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Ut fra flere steder i Bibelen hvor det er snakk om dåp, ser vi tydelig at det har med full neddykkelse av menneskets legeme å gjøre. Se Matt.3,16; Joh.3,23 og Ap.gj.8,38. Dermed vet vi at det er slik Gud sier at dåp er.

Men hvorfor skal vi la oss døpe? Vel, det er ikke alt vi mennesker forstår 100%, men det er ikke så viktig å forstå alt når vi vet at vår Far i Himmelen er kjærlig og god og vil det beste for oss. Bare det er grunn god nok for oss til å være lydige mot Ham. Det er ikke alltid et barn forstår hvorfor en må gjøre enkelte ting, men barnet gjør det likevel fordi det ønsker å være lydig mot foreldrene som forstår mer enn barnet. Når du døper deg er du lydig mot din Far i Himmelen og tar et skritt inn i Guds plan, se bare i Luk.7,29-30. Tenk det, du får være med i den plan den Allmektige har. Du behøver ikke være blant dem som avviser Guds plan.

Til slutt vil vi si deg at å la seg døpe hører med til evangeliet om Jesus, og det er Guds vilje at du lar deg døpe til Kristus etter at du er kommet til troen på Ham som har frelst deg og har deg kjær. Det er fantastisk å vite at etter man er døpt har man i kledt seg Kristus, se Gal.3,27. Det er ikke 8 Sjouten grunn at Jesus tar med dåpen i misjonsbefalingen som står i Matt.28,18-20. Dette er Jesu egne ord, han som du har gitt ditt liv til og som elsker deg.

Kjære venn, vi ønsker at du skal få et rikt, trygt og godt liv sammen med Livets Konge - Jesus - også i denne verdenen vi lever i nå. Kanskje er den gangen du sa ja til Jesus den eneste vi kommer til å ha truffet hverandre (håper ikke det), men du skal vite at vi ber for deg og ønsker deg alt godt i livet. Måtte Herren styrke deg og velsigne deg og bevare deg i sin fred og kjærlighet.

 

Kjærlig hilsen Geir og Sølvi