Vi håper virkelig at ditt forhold til Jesus nå er begynt å bli skikkelig grunnfestet. Du vet, skal du bygge noe som er klippefast og sikkert, er det viktig at fundamentet er sterkt, hvis ikke er det ikke hjelp i hvor sterkt resten er. Derfor kan du i dag lese gjennom dette brevet og virkelig studere hva Guds Ord sier om disse tingene, og ha solid frelsesvisshet hver dag.

6 HuspafjellI dette brevet vil jeg ta for meg noe som er veldig viktig for alle kristne. Luk.6,46-48: "Hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! Og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde seg et hus, og som GRAVDE DYPT og la GRUNNMUREN PÅ FJELL. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd." Vi må bygge vårt hus - det er vår tro - på fast fjell - det er Guds Ord. Vi må grave oss dypt ned i Guds Ord. Vi må alltid se på hva Jesus sier. Vi må aldri høre på ting som sies, når det ikke stemmer med Guds Ord. Hvis vi har Guds Ord som det viktigste, at vi prøver alt på Guds Ord, da står vårt hus, når flommen kommer, når elven bryter mot huset. Huset er godt bygd. Hva er flommen, jo det er motstand og forfølgelse, det er angrep som satan sender mot oss.
Men vi har ingenting å frykte om vi holder fast på Guds Ord og det Jesus sier. Stol på at Jesus er med deg! Han har sagt det selv. Du må ikke frykte, for Jesus som bor i deg er sterkere enn alt i denne verden (1.Joh.4,4).
Hva vil Jesus at vi skal gjøre, hva er det Jesus snakker om? Det som Jesus snakker om, står i Guds Ord. Ikke i en eller annen tradisjon, men i Guds Ord. La Guds Ord få være det som leder deg.

Når Guds Ord sier at Jesus har tatt på seg alle dine synder og sykdommer (1.Pet.2,24), så har han gjort det, der er ikke noe "men...".
Det som Jesus vil at vi skal gjøre, er å vinne mennesker for Himmelen, vi skal legge hendene på de syke så de blir friske, vi skal tale nye tungemål, vi skal drive ut onde ånder, om vi drikker noe dødelig eller om vi tar slanger i hendene skal det ikke skade oss (Mark.16,15-18). Dette er en del av det Guds Ord sier, det er IKKE jeg som sier det. Alt dette skal skje i Jesu navn. For det er i dette navn alt må bøye seg: I Himmelen, på jorden, og under jorden (Fil.2,10).

Er du interessert i å få tak i mer av hva Jesus vil du skal få? Du skjønner det er så mye, mye mer å få hos Jesus enn det du har fått til nå.
Ønsker du å komme nærmere Jesus? Ønsker du å leve i et mer seiersrikt liv som kristen? Ønsker du å få kraft til å vitne? Ønsker du mer glede? Ønsker du å leve sterkere for Jesus? Det går an å komme nærmere Jesus enn du er nå.
Det er kjempeartig å være kristen, det er det beste som har skjedd i mitt liv, i hvert fall.
Kontakt oss om du har lyst på et sterkere liv med Jesus.

 

Hilsen fra

Geir og Sølvi