Skal man kommunisere med noen er det viktig at man vet hvordan det foregår. Denne gangen skal vi se litt på dette når det gjelder Gud. Med Ham foregår det via bønn. Mange tenker da: "Må jeg be?". Mitt svar er da : Nei da, du får lov å be. Den som ber han får, det betyr da ganske enkelt at den som ikke ber, får ikke - så det er opp til deg selv hva du vil. BØNN

Bønn er en svært viktig del av ditt kristenliv. Bønn omfatter et bredt spekter av mangfold ifra sukk fra ditt indre hjerte og til intensiv bønnekrig. Jeg vil ikke gå inn på alt dette her, jeg vil bare ta for meg de mest elementære ting om bønn.

5 BønnDet som først og fremst er viktig for deg, er at du har et bønneliv med Faderen for deg selv. Bønn er ikke å kunne stå og be høyt en fin lekse som andre mennesker skal høre hvor flink du er, men du skal for deg selv lære deg å ha samfunn med Gud i bønn, slik at du får et virkeligere forhold til Ham. Når du begynner å ta deg tid i bønn, vil du lettere kunne oppfatte hva Han sier til deg, og DET er herlig. Gud lengter etter at du begynner å søke Ham i bønn, for Han ønsker å høre fra DEG.
Men for å komme inn i dette er det viktig å vite hva Jesus og Guds Ord sier om disse ting. For det første må du tro at Gud er til og at Han lønner den som søker Ham (Hebr.11,6).

Dersom Gud ikke var til, var der ingen som kunne gi bønnesvar. Vår Far i Himmelen er en god Gud og Han har omsorg for oss. Han ønsker virkelig å gi deg bønnesvar, men for at Han skal kunne gi deg det, må du be. Når du ber i Jesu navn, så får du bønnesvar (Joh.16,23-24). Du vil få det du ber om når du ber etter Faderens vilje (1.Joh.5,14). Vær klar over at Gud er god og Han vil gi deg det som godt er. Han gir deg ikke det motsatte av hva du ber om. Han er en god far, ja mye bedre enn noen annen far i hele verden. Tenk, selv våre menneskelige fedre vil jo oss det beste, men Gud vil oss enda mer godt, se bare hva Jesus selv sier i Matt.7,7-11. Er det ikke fantastisk? Halleluja! Du skal bare vite at det lønner seg å be til Gud, og det virker, det vet jeg. Når det virker for meg, så virker det for deg. Bønn er ikke bare noen ord som man lirer av seg og så får vi se hvordan det går. Nei, bønn virker, vær klar over det (Mark.11,24).
I Jak.5,16 står det at et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Men så spør du kanskje: "Hvem er rettferdig?" Jo, min venn, svaret finner du i Rom.3,26. Derfor skal du vite at også DIN bønn virker.
Grunnen til at du kan innta disse løftene, er at Jesus ER den Han gir seg ut for å være og hva Han har gjort for deg. Når du lar Jesus ha absolutt førsteprioritet i ditt liv, kan du leve i konstant bønnesvar, se hva Jesu sier i Joh.15,7. Derfor vil jeg si deg i dag: "Elsk Jesus framfor alt annet og få bønnesvar!" (Joh.16,26-27).

Dersom du synes det er vanskelig å be etter Faderens vilje, skal du vite at det finnes en enkel måte å komme inn i dette på for deg som er født på ny. Alle som har tatt imot Jesus - Guds Sønn - og er født på ny kan, hvis man vil, bli døpt i Den Hellige Ånd og få tungetale som tegn på dette (Ap.gj.2,1-13 og Ap.gj.19,1- 7). Det betyr at du begynner å be til Gud på et helt nytt språk som du ikke har lært, men får helt og fullt med en gang fra Gud. På den måten vil du kunne be 100% etter Guds vilje, se Rom.8,26-27. Dessuten vil du også med dette bli utrustet med kraft, en herlig himmelsk kraft. Må Jesu fred råde i deg og Guds velsignelse være med deg!
(Bare et lite tips til slutt: Les Rom.3,19- Rom.4,5).

Kjærlig hilsen

Geir og Sølvi