I dette brevet skal du få vite litt om det som gjør den lille - STORE forskjellen i en kristens liv. Du vet det er forskjell på en kristen og en kristen, ikke sant? Du har sikkert merket det allerede. Saken er den at skal du komme inn i det spennende livet alle snakker om, er du nødt til å bli kjent med Den Hellige Ånd og bli fylt av Ham. Selv om Jesus gjerne vil gi det til deg, er det likevel ikke gratis, men mener du "business" med Herren, tar Han deg på alvor. LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND.


4 LynFør Jesus dro opp til himmelen igjen, for å være hos Faderen, lovte Han oss en annen talsmann, Den Hellige Ånd. Talsmann = det greske ordet kan også bety: hjelper, trøster, advokat. Det er fantastisk hva Jesus har gitt oss. Den Hellige Ånd er den 3. person i guddommen, det var ved Den Hellige Ånd Gud reiste Jesus opp fra de døde. Tenk denne personen bor i en hver person som er født på ny, Joh.14,17.

Jeg skriver ned noen bibelvers om Den Hellige Ånd som dere kan lese selv: Joh.14,15-18, 14,26, 16,7-15, 15,26, Luk.12,11-12, Mark.13,11. Viktig at dere leser hva Jesus sa om Den Hellige Ånd. Alle som blir født på ny får Den Hellige Ånd. Men Jesus snakker om å bli døpt i Den Hellige Ånd også: Ap.gj.1,5: "Men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd." I alle evangeliene når Johannes vitner om Jesus sier han at Jesus er den som døper med Den Hellige Ånd: Matt.3,11, Mark.1,8, Luk.3,16 og Joh.1,33.

Det som skjer når du opplever å bli døpt i Den Hellige Ånd, er Ap.gj.1,8: "Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender" Man opplever at man får kraft fra himmelen til å vitne. Kan fortelle litt om meg selv (jeg = Sølvi). Jeg gikk i 7 1/2 år innenfor bedehusmiljøet. Jeg satte meg alltid bakerst på møtene, og håpet ingen ville se meg. Turte aldri be i høyt attmed noen, aldri vitne for flere mennesker i gangen. Var veldig sjenert. Rødmet bare noen så på meg. Så fikk jeg oppleve å bli døpt i Den Hellige Ånd. Jeg fikk oppleve en kraft over meg til å vitne, be i høyt, prøver alltid å sette meg langt fram på møter, rødmer sjelden. Har vitnet for ca.500 personer på en gang uten å være redd. Slik er det i praksis å være fylt med Den Hellige Ånd. Alle som har denne opplevelsen med dåpen i Den Hellige Ånd, kan vitne om at de har fått kraft over seg til å gjøre ting som de ikke turte gjøre før.

Et tegn som ALLTID følger med det å være døpt i Den Hellige Ånd, er at man taler i andre tungemål, det betyr at du får et språk som du ikke har lært på skolen, men et språk som du får av Den Hellige Ånd som du ikke kan med ditt naturlige menneske. Du taler det bønnespråket når du selv vil. Du bestemmer selv når du vil bruke det. Men det er viktig å bruke det, fordi man oppbygger seg selv, sitt indre menneske ved å tale det.

Kven kan få det? Alle som er født på ny og vil ha det, og ber Faderen om det. Luk.11,13: "...hvor mye mer skal ikke da Faderen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham!" Når du ber Faderen om noe, da får du det du ber om, Luk.11,9-13.

Bibelvers på at man alltid taler i nye tungemål når man blir døpt i Den Hellige Ånd: Ap.gj.2, 2,38, 10,44-47, 11,15-16, 17,6. Les om du vil Ap.gj. kap. 1-20 i sammenheng.
Leser du Guds Ord som det står og tar det til deg som det står, vil Den Hellige Ånd vise deg sannheten, Joh.16,13.
Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt.
Gud velsigne deg!


Søskenhilsen

Geir og Sølvi