Jesus THE ROCK THAT DOES'NT ROLL - but He rolled the stone away! Jesus - klippen som aldri kan rokkes, det er Han vi skal bygge vårt liv på. Vi trenger alle et fast holdepunkt i livet og det er ingen som er så klippefast som Jesus. Du og jeg skal bare sette vår lit til Ham i alle livets situasjoner. Dette gjør vi ved å lese og høre Hans ord og tro på det. Derfor handler dette tredje brevet OM Å VÆR GRUNNFESTET I GUDS ORD.


Luk. 6,47-48: "Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde et hus, og som GRAVDE DYPT og LA GRUNNMUREN PÅ FJELL. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd."
Vi må være grunnfestet i Guds Ord, da kan ingenting rokke deg når stormene i ditt liv kommer, da holder du fast på Jesus uansett hva du møter på. Det er viktig å lese og studere Guds Ord mye, så du vet hva som står der, uansett hva mennesker sier til deg. Du bare vet at du vil følge Jesus og Guds Ord. Du vet at du ikke vil følge mennesker. For etter mer du leser i Guds Ord, etter mer lengsel får du etter å følge Jesus, ikke mennesker. Det er veldig viktig å være dypt forankret i Guds Ord. Vår tro må være bygd på Guds Ord og ikke på våre følelser. Det er i Guds Ord og gjennom bønn og det alene du blir kjent med Jesus på.
Det er viktig å høre Jesu ord, det får du ved å lese evangeliene, men Jesus ber oss om noe mer. Han sier at når vi både hører og gjør etter Jesu ord, da blir vi en mann som bygde huset sitt på fjell.


Vi må være villige å gjøre det Jesus sier også, selv om vi kan da få mennesker imot oss. Men det er Gud vi skal frykte - ikke mennesker.
Hvis vi blir i Jesus og Hans ord blir i oss, da kan vi be om hva vi vil og vi vil få det. Joh. 15,7: "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det." Det er virkelig store ord, og de er sanne. Jesus sa alltid det han mente. Det som du leser i Guds Ord, det skal du ta til deg som det står.
2.Kor. 1,13: "For det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå."
Husk Jesu kjærlighet til deg, han vil hjelpe deg til å forstå. Leser du Guds Ord med et ærlig hjerte, at du vil ta imot det som står der, ja da får du oppleve at Jesus viser deg stadig mer ut fra Guds Ord (Bibelen). Han viser deg aldri annet enn det som kan stadfestes i Guds Ord.
Han har sendt Den Hellige Ånd til jorden for å hjelpe oss, og i Joh. 16:13 står det: "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet."
Den Hellige Ånd kom til jorden pinsedagen Ap.gj. 2,1-4.

Vi vil oppmuntre deg til å lese mye i Guds Ord, så du vet hva Guds Ord alltid sier. Guds Ord er et levende og virkekraftig ord. Hebr. 4,12: "For Guds Ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd." Vi vil slutte med Joh. 14,1: "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!" sier Jesus.
Det er i Bibelen du finner den virkelige Jesus, det er der du lærer han å kjenne. Tro Guds Ord som det står.
Er det noe du lurer på, ta kontakt.

Søskenhilsen fra
Geir og Sølvi