Oh - happy day! Kjenner du gleden av å være frelst? Er det ikke rart vel at når etter du er blitt frelst går du og kjenner på en enorm glede hver dag? Du kjenner det er så bra å ha fått fred med Gud - TENK, MED GUD! Det er jo skikkelig sterkt. Vi tenkte vi ville sende deg nytt lite brev, det er jo litt å sette seg inn i, men kom gjerne på møtene - man får som oftest mer ut av det.
Dette andre brevet handler om GUDS KJÆRLIGHET TIL AKKURAT DEG!


Joh. 3,16: "For så høgt har Gud elsket DEG at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."2.Kjærlighet
1.Joh. 3,1: "Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist DEG: DU får kalles Guds barn, og DU er det."Jesus kjenner akkurat deg. Gud, Jesus og Den Hellige Ånd elsker akkurat deg.
Gal.4,9: "- ja, hva mer er, når dere er kjent av Gud," - Gud kjenner oss og vet om oss. Så den dagen vi kommer til Himmelen kommer Gud oss i møte og sier: Er du kommet nå, mitt elskede barn. Vi har ventet på deg, så tar Han deg inn til seg og gir deg en God klem. For du må huske at Gud er din Far nå når du er blitt en kristen, fått Jesus inn i ditt hjerte.


Tenk hva Gud gjorde for deg, Han utleverte sin egen kjære sønn, som han elsker inderlig, til fienden for at han skulle bli drept. Jesus smakte døden for oss alle (Hebr. 2,9). Det er ikke den døden vi tenker på, men den døden som er den evige fortapelse, Han kjøpte oss fri ifra Helvete med sitt eget blod. Les Hebreerne, der står det en del om offeret som Jesus ga, og Han gjorde det frivillig, fordi Han elsker hver enkelt av oss så høgt.
I Joh. 17,20 ber Jesus for oss som lever i dag også: "Jeg ber ikke bare for dem, men også dem som ved deres ord kommer til tro på meg." Vi er dem som ved apostlenes ord har kommet til tro på Jesus. Når du ber til Jesus, så snakk til Han om absolutt alle ting i ditt liv. Alle bekymringer, gleder o.s.v.
1. Pet. 5,7: "Kast alle bekymringer på Ham, for Han har omsorg for dere." Jesus har omsorg for deg, Han ønsker at alle ting som er vanskelige for deg, skal du legge på Ham, fordi på Golgata kjøpte han deg fri fra alt som plager. Han kjøpte deg fri fra evig fortapelse i Helvete, alle dine sykdommer, dine smerter, dine overtredelser, dine misgjerninger.
Jes. 53,4-5: "Sannelig våre sykdommer tok Han på seg, og våre smerter bar Han. Vi trodde Han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom."
Også 1. Pet. 2,24: "Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved Hans sår har vi fått legedom."
Gud, Jesus og Den Hellige Ånd elsker deg, husk det. Jesus vet om deg og ønsker at du skal gå til Guds Ord og bli mer kjent med Ham.


Med beste hilsen

Sølvi og Geir