Bjørndalsvegen 11
6065 Ulsteinvik, Norge
+47 901 80 422

 

 

I disse tider har vi opprettet og sender mer regelmessig live fra våre søndagsmøter. Ta en titt på vår YouTube kanal, bli med, bli oppmuntret, og gjerne del og lik. 

YouTube UBS

20180601 kveldsroFørste helga i juni var menigheten på weekendtur til Innvik i Stryn. En mer perfekt tur kan neppe beskrives. Vi bor tross alt på Vestlandet, så vi har sjelden høye forventinger til været. Men denne helga ble vi overveldende velsignet med noe av det beste man kan forvente seg på disse trakter. Med temperaturer mellom 25 og 30 grader på dagtid og opp under 20 på nattid, så fikk vi fort Sydenfølelse der vi hygget oss under en skyfri himmel og praktisk talt vindstille.

Florida_fly

 • Løft hodet! Når vi ser endetidstegna begynne å skje då skal vi ikkje bekymre oss men då skal vi rette oss opp og løfte hodet for vår forløsning stunder til. Luk 21:28
 • Har eg kjærlighet til Gud og mine medmennesker? Setter eg andre mennesker høgare enn meg sjølv? Fil 2:3 Eller er det egoismen som overvinner og trenger seg fram? Den som ikkje elsker mennesker som ein kan sjå kan ikkje elske Gud som ein ikkje kan sjå. 1.Joh 4:7 og 1.Joh 4:20
 • Tilgivelse. Hvis ikkje vi vil tilgi andre kan vi ikkje forvente tilgivelse frå Gud heller og våre bønner har ingen sikkerhet for bønnesvar dersom vi ikkje lever i tilgivelse. Matt 6:12 Mark 11:25

 • Læren: At Jesus Guds Son kom til jord født av ei jomfru. Han døde for våre synder og deretter stod opp igjen. Og at alle dei som omvender seg, trur på Han og vil ha ham som og bekjenner Ham som Herre i sitt liv, dei er frelst og født på nytt. 1. Kor 15:3 2. Pet 2:1

 • Omvendelse. Omvend oss frå våre synder. Mark 1:15 2.Kor 7:1
 • Våk og be, for at vi ikkje skal kome i fristelse. Våk for vi kjenner ikkje dagen eller timen! Ha et daglig fellesskap med Gud på vårt «lønnkammer» gjennom bønn og Bibellesning. Våk og be! Slik at ikkje dagen kjem som ei snare. Gå alltid med heile rustningen på! Og be til enhver tid i Ånden. Vær årvåkne i dette. Ef 6:10-20 Våk hver tid og stund i bønn. Luk 21:36 1 Pet 5:7

 • Alltid være fylt av Ånden. Bli fylt av Ånden. Ef 5:18 Ha alltid fullt av olje på lampen. Lignelsen med de 5 kloke og de 5 uforstandige jomfruer. Matt 25:1-13

 • Ordets gjører. Vær Ordets gjører og ikkje berre dets hører! Jak 1:22
 • Bekjenne Jesus, aldri fornekte Ham. Aldri fornekte Jesus men bekjenne Ham når vi har en mulighet til det. Åp 3:8 I tide og utide.

 • Kast all bekymring på Gud for Han har omsorg for oss. 1. Pet 5:7 Fil 4:6 Lat ikkje denne verdens bekymringer og rikdommens bedrag gjere at den dagen kjem overraskende på dokke. 1. Joh 15-16 Fil 3:19

 • Ikkje elsk verden! Husk på Lots Hustru sa Jesus. Luk 17:32 Elsk ikkje ting i denne verden.

 • Hold fred med alle så langt det står til deg.Gjer opp alle ting med din bror, «mens du er på veien». Matt 5:23-26 Rom 12:18

 • Alltid god samvittighet. Lev ditt liv slik at du alltid kan ha god samvittigheit overfor Gud og mennesker. 1.Joh 20-21

 • Falske profeter. Mange falske profeter skal stå fram, endåtil i Jesu navn. Gå ikkje etter dei! Luk 21:8

 • Ydmyke oss under Gud for han står de stolte i mot men de ydmyke gir han nåde. 1 Pet 5:5

 • Ta vårt kors opp kvar dag og følge Jesus. Matt 16:24
For en del måneder siden ba du frelsens bønn sammen med noen fordi du kjente på at du trengte å få fred med Gud. Denne freden er det som du sikkert har kjent bare Jesus som kunne gi. Samtidig er det viktig å forstå at det som er begynt i ditt liv nå er bare begynnelsen på et liv som har et endemål, nemlig Himmelen. Dit er du ikke kommet før du er kommet dit og vi må forstå at vi har et langt løp å springe, ikke en sprint men et livslangt løp. Skal du greie å fullføre dette løpet, så er det bare en ting som duger, nemlig: LEV SAMMEN MED JESUS.
 

Kjære venn, dette er det siste brevet du får i fra oss. Vi har nå gitt deg den mest grunnleggende undervisning som du trenger for å bygge videre på ditt kristenliv. Vi kjenner på at nå er det opp til deg hva du vil gjøre for å vokse videre som kristen. Det som vi har gitt deg i disse brevene er bare begynnelsen på et sterkt liv med Herren, og har du tatt det til deg og gjort det til en del av ditt liv, så har du et godt utgangspunkt. Selvfølgelig finnes det mye mer i Guds Ord som vi kunne ha delt med deg, men det er viktig at du selv leser i Bibelen og mater deg med troens ord og vokser deg sterk i Herren.

Skal man få et sterkt liv sammen med Jesus, må man begynne å handle i tro. Er du en troende, så har du tillit til at Gud stadfester sitt ord. Troen kommer av å høre Guds Ord (Rom.10,17) og resultatene kommer ved å sette sin tro ut i handling (Jak.2,18-20). I Mark.11,22-24 viser Jesus oss at det vi tror i vårt hjerte og ber om, det får vi, så jeg vil oppmuntre deg til å ta lære av Jesu måte å være på.

1.Kor.3,10-11 forteller oss klart at vi egentlig selv er ansvarlig for hvordan vi bygger vårt kristenliv. Det er opp til oss selv om vi vil bygge vårt liv på Guds Ord og leve sterkt sammen med Jesus eller om vi vil bygge vårt liv på tradisjoner, følelser og menneskelige tanker og dermed leve et sløvt kristenliv og ikke erfare at Jesus lever. Men vi håper og tror at du vil leve sterkt for Herren, koste hva det koste vil. Det er det vi ønsker at alle som har tatt imot Jesus vil gjøre, slik at verden virkelig får se at Jesus lever. Jesus er ingen religion, men en person - nemlig Guds Sønn! Ta Jesus på alvor, så tar Han deg på alvor. Husk at du har sagt ja til Den Allmektige, og det er ikke noe man leker med. Herren Jesus lengter etter at du skal begynne å vandre sterkere med Ham. Gi ALDRI slipp på din bekjennelse! Skam deg ikke over å være frelst, men vær stolt av Jesus (Mark.8,38). Han gir deg kraft til å elske din neste, gjøre mot andre det du vil de skal gjøre mot deg og til å leve et seiersrikt liv hver dag. Så fryd deg og gled deg over at Jesus har frelst deg og vær et vitne for Ham til dine medmennesker. Bli mer og mer lik Jesus. Ikke la noe kirkesamfunn dominere deg, men la Jesus få sin vilje med deg slik at du kommer inn i den planen Gud har for deg. Du skjønner, den planen Gud har for deg, er det ingen andre i hele verden som kan innta, bortsett fra deg. Men vi råder deg til å søke fellesskap med frelste mennesker som elsker Jesus og som setter Ham først av alt. Det er nemlig svært viktig å ha fellesskap med andre troende, slik at du kan motta undervisning og inspirasjon. Dersom der ikke er et slikt fellesskap hvor du bor, så start et du. Med Guds hjelp og Jesus som veileder greier du det. Prioriter også å reise på møtekampanjer, hør undervisning på nettet, se DVD'er fra møter og på den måten også motta forkynnelse og undervisning fra Guds Ord.

Vel, til slutt vil vi minne deg om at kjærligheten til Jesus og det å elske hverandre er det viktigste i livet, les 1.Kor.13 - spesielt vers 13.
Vi er glad i deg og håper du har fått utbytte av undervisningen. Vi ønsker deg alt godt i livet og håper du blir istandsatt til å vinne nye sjeler for Jesus og på den måten være med å plyndre Helvete og befolke Himmelen.
Gud velsigne deg i Jesu navn! Nøl ikke med å kontakte oss dersom du lurer på noe.

 

I Kristus

Geir og Sølvi

Dette med penger er noe av det mest misforståtte innenfor kristne sammenhenger. Mange tror at det er pengene som skaper all elendigheten i verden, men det er feil - det er grådigheten etter penger som gjør utslaget. For det første så var det Gud som fant opp dette med overflod og for det andre var det Han som plasserte mennesket i overfloden - det er nemlig det Edens hage betyr. Ut fra dette ser vi at det er det som er Guds opprinnelige plan, men fordi mennesket ble egosentrert ble allting feil og Gud måtte sende Jesus for å rydde opp i det hele.

11 PengI dette brevet skal vi ta for oss litt om økonomi, som er viktig for en hver kristen å vite.
Luk.6,38: "Gi så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget."
Dette sier Jesus. Vi ser her at Guds ordning er annerledes enn verdens. Verden sier: La meg få mest mulig. Men Gud sier: Gi, så skal dere få.

Malaki 3,10: "Bring hele tienden til forrådshuset..." (Les selv hele vers 10). Gud vil at vi skal gi 10% av det vi tjener til Ham. Å gi til Gud er det samme som å gi inn til misjon som bærer frukt, eller at du gir det til den menigheten som du tilhører, dersom du er med i noen bestemt menighet. 2.Kor.9,7: "Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver".

Dette er viktig å forstå, at man skal ikke gi av tvang eller ulyst, men man gir fordi man har lyst til det. Du ser har at Gud vil vi skal gi med glede. Hvis du ikke har lyst eller ønsker å gi, da er det bedre å la være. Men det man må forstå er at når vi gir inn til Guds sak, så kan vi forvente å få tilbake mer enn vi har gitt, se siste delen av Malaki 3,10: "...Da skal jeg åpne Himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål." Les selv 5.Mos.28,1-14. Vi er Abrahams ætt og derfor har vi rett på disse velsignelsene.

Gal.3,29: "Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger i følge løftet."

Men lovens forbannelse har Jesus kjøpt oss fri ifra på korset. I Gal.3,13-14 står det at Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, og det står at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham.

Som du ser er det ikke Guds vilje at kristne skal være fattige og mangle materielle goder. Men det er ikke slik at vi får mye av Gud for å bare kose oss med selv. Nei, Han vil at vi skal gi hele tiden ettersom vi får, slik at evangeliet kan komme ut til alle folkeslag. Desto flere kristne som er villige til å gi, desto raskere kommer evangeliet ut.

Dette med økonomi og å gi er en åndelig lov som Gud har innsatt og som alltid virker. Men fra man begynner å gi (så) til man får (høster), går det tid. Det er som med en bonde, han sår om våren og høster om høsten, det går altså noen måneder. Han går ikke ut og graver opp såkornet dagen etter han har sådd og lurer på hvorfor det ikke har kommet opp korn om natten.

Jeg vil også ta fram 2.Kor.8,12-13: "For når den gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det vanskelig, men det skal være likhet." Du ser her at Gud vil ikke at du skal gi så mye at du ikke har nok å leve av. Du skjønner Gud er rettferdig og god, og Han er balansert. Men han har gitt oss noen løfter og lover som virker, og de er ikke slik som verdens lover. Menneskelig sett virker det litt rart at man skal gi og da skal man få. Men Gud vil at vi skal stole på Ham.

Til slutt vil jeg skrive opp noen flere bibelvers for deg som ønsker å vite mer: 1.Kor.16,2; 2.Kor.9,6-9 (les gjerne hele kapittel 8 og 9 i 2.Kor.); Matt.6,4; Matt.6,25-34; Matt.7,7-11 og Luk.6,38.
Gud velsigne deg rikelig!

 

Hilsen
Geir og Sølvi

Har du tenkt over hvilken viktig funksjon blodet har i livet ditt? Faktisk er det det som gir deg liv, det er det som renser og beskytter kroppen din. Dessuten er alle lemmer på kroppen din avhengig av blodet for at de skal kunne holdes i live og fungere skikkelig. Om du er uheldig og får kappet av deg en lem, så vil den lemmen dø, men du vil overleve fordi blodet flyter gjennom blodårene i kroppen din. Det samme er det med det åndelige livet. Om du kutter deg selv bort fra Jesus, så har ikke Hans blod noen effekt i deg lenger og du vil dø åndelig. Synden vil ta over i livet ditt og syndens lønn er døden sier Bibelen. Derfor er det viktig at vi skjønner betydningen av at Jesu blod renser oss fra synd.

Joh.1,7: "...Jesu, hans sønns blod renser oss fra all synd" I dette brevet vil vi ta for oss noe som er veldig viktig for en hver kristen å vite. Det er at når du er født på ny og har Jesus i hjertet, så renser Jesu blod deg kontinuerlig fra all synd. Det er ikke noe som skjedde bare en gang, da du ble frelst og tok imot Jesus som Herre. For den gang ble alle dine overtredelser og misgjerninger, synder og alt det gale du hadde vært med på slettet ut i et nu og kastet i glemselens hav, og Gud vet ikke om det mer.

Nå når du er frelst og lever sammen med Jesus, ser Gud deg gjennom Ham. Gud ser renhet i deg, for det Jesus gjorde på korset var nok for evighet. Nå har du levd en stund sammen med Jesus, og du vet at du har feilet og syndet etter at du har blitt frelst også. Det er da det er så fantastisk å vite at Jesu blod renser oss fra ALL synd. Her er det snakk om nåtid og all synd. Gud har gjort det slik at vi kan stå framfor Gud med frimodighet når det enn måtte være. Vi lever ikke på verdens vis, men vi lever vårt liv i Jesu nærhet som frelste mennesker, og derfor kan vi være frimodige innfor Gud, og leve et godt og seiersrikt liv allerede her på jorden.

Satan har helt sikkert prøvd å komme med fordømmelse til deg når du vet at du har gjort noe galt. For eksempel: du er ikke kristen lenger, eller Gud bryr seg ikke om deg lenger. Slike tanker er satan ekspert på å komme med til kristne. Du kjenner deg fordømt og klarer heller ikke å være frimodig innfor Gud i bønn og tilbedelse, og klarer heller ikke å vitne om Jesus til andre. Da er det godt å vite det som står i Rom.8,1: "Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus." Det er herlig det, å vite at om du kjenner fordømmelse vet du at det ikke er fra Gud. Derfor kan du bare si dette verset (Rom.8,1) til satan og si pell deg vekk med fordømmelse i Jesu navn. Fordømmelse må da bare gå, for du du har brukt Guds Ord. Du vet at Jesus brukte Guds Ord hele tiden da Han ble fristet.
Jeg ønsker så at du skal få se den fantastiske friheten og seieren Gud har gitt oss gjennom Jesus.

Når du vet at du har gjort noe galt er det viktig å be Gud om tilgivelse i Jesu navn og takke for tilgivelsen, for fra da av blir det kastet i glemselens hav og Gud har glemt det. Hvis du har gjort gale mot et annet menneske, må du be det mennesket om tilgivelse, hvis du kjenner det i ditt indre at du skal gjøre det. Gud er god og snill, han er ikke stygg. Han vil deg bare godt og vil at du skal få se seieren. Han er din himmelske pappa som elsker deg mer enn du kan forstå.

Vi ønsker så at du skal få seier i dette viktige kristenlivet, og forstå at du er ikke i den syndige natur når du er frelst (Rom.8,9).
Jesus elsker deg!

 

Beste hilsen
Geir og Sølvi

1.KorsSiden du nå har tatt beslutningen om å følge Jesus og la Han være Herre i ditt liv, hvilket er det viktigste valget et menneske kan ta, vil vi bare sende deg noen oppbyggende ord i den forbindelse.

For at du skal få et visst grunnlag for det nye livet allerede her på jorden vil vi gjerne få undervise deg litt ut fra Bibelen, Guds Ord, om de mest grunnleggende tingene som er greit for en troende å vite om. Du har nettopp fått kontakt med Gud gjennom Jesus, hvilket er eneste måten, så du ønsker sikkert å vite mer om Ham som du engang skal møte ansikt til ansikt i Himmelen. Derfor får du dette lille brevet fra oss. Vi vet selvfølgelig at man ikke kan lære alt i et brev, derfor vil vi også gjerne sende litt kort og grei undervisning til deg senere, etter hvert. Dessuten er du også hjertelig velkommen til å delta på våre møter for å få tak i enda mer av det som nye livet har å by på.

Vi ønsker i alle fall bare å velsigne deg og vi håper du får utbytte av det. Dette første brevet handler om å være født på ny.

Joh. 3,3: "Jesus svarte: Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke er født på ny".

1. Pet. 1,3: "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde".

1.Pet.1,23: "Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende Ord som er og blir".

Når man blir født på ny vet man det, for i Rom. 8, 15 står det : "Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn". Vi er ikke født på ny ved følelser, men ved Guds levende Ord. Fordi Guds Ord sier det. Det står i Bibelen.

I Joh. 1,12: "Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn – de som tror på Hans navn". I vers 14 : "Og Ordet ble menneske". – altså er Jesus Guds Ord. Det går ikke an å tro på Jesus og ikke på Hans Ord, fordi Jesus er Ordet. Man må stole på Guds Ord, at det er sant. Når man er født på ny og har Jesus inni sitt hjerte er man født på ny hver dag. Selv om det er en dag man ikke føler seg født på ny, så er man det like fullt, fordi Guds Ord sier det. Gå aldri etter dine følelser om du er født på ny eller ikke, stol ALLTID på Guds Ord. Har du valgt Jesus og Guds Ord bevisst i ditt liv, så er du født på ny. Tvil aldri på det!

Fordi djevelen vil prøve å få deg til å føle at du ikke er født på ny. Men lær deg å stole mer på Guds Ord enn på dine følelser. Når man er født på ny har man visshet i sitt indre at man blir med når Jesus kommer og henter sine hjem til Himmelen.


Hilsen
Oss i Ulsteinvik Bibelsenter.

 

Når du lar deg døpe begraver du det gamle livet ditt og står opp igjen i et nytt liv med Jesus, se Rom.6,3-5 og Kol.2,12. Dette er en hellig handling og den er viktig. I Ap.gj. ser vi at folk som ble frelst lot seg døpe samme dagen som de tok imot Jesus. Ap.gj.16,30-33 viser hvor betydningsfull dåpen er siden man ikke kunne vente til dagen etterpå.
Dersom du vil vite mer om hvordan dåpen i vann blir forklart i Guds Ord, kan du lese 1.Kor.10,1-4 og 1.Pet.3,18-22. Disse skriftstedene henviser også til Det Gamle Testamentet og parallellen der når det gjelder dåp.I dag skal vi ta for oss noe som "kristeliøse" mennesker ynder å diskutere og ha meninger om, nemlig dåp. For det første er vi ikke kalt til å ha meninger, men kalt til å være troende. Vi for vår del er ikke så opptatt å ha noen dype teologiske meninger om dåp, vi ser det står i Bibelen - Guds Ord og praktiserer dette ut fra at det er en lydighetshandling vi med glede utfører overfor Gud. Vi praktiserer verken voksendåp eller barnedåp, men den troendes dåp som bibelen taler om, så får nå debattantene diskutere det de vil.

8 DåpFor at man skal forstå hva dåp er for noe og hvordan det utføres, er det viktig å ha klart for seg hva dette ordet egentlig betyr. Det Nye Testamentet er skrevet på gresk og ordet dåp kommer av det greske ordet "baptisma" som i følge gresk - norsk ordliste direkte oversatt betyr følgende: dyppe, dykke, nedsenke, vaske, toe, rense. Dette er greit å vite når du leser ordet dåp i Bibelen.

Siden Bibelen er det ord Gud har talt vet vi at alt det som står der er sant. Det betyr at Gud vil bekrefte alt han har sagt, at han mener det han har sagt og han ønsker at vi som hans barn skal være lydige mot det han har sagt. Dette ønsker han fordi han vet at det er til vårt eget beste, og vi som er frelst og vandrer med Herren vet også at det er til vårt eget beste. Dette gjelder også å bli døpt. Det å la seg døpe til Kristus er en velsignelse som Gud vil vi skal oppleve. Derfor sier Han i Mark.16,16 at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Ut fra flere steder i Bibelen hvor det er snakk om dåp, ser vi tydelig at det har med full neddykkelse av menneskets legeme å gjøre. Se Matt.3,16; Joh.3,23 og Ap.gj.8,38. Dermed vet vi at det er slik Gud sier at dåp er.

Men hvorfor skal vi la oss døpe? Vel, det er ikke alt vi mennesker forstår 100%, men det er ikke så viktig å forstå alt når vi vet at vår Far i Himmelen er kjærlig og god og vil det beste for oss. Bare det er grunn god nok for oss til å være lydige mot Ham. Det er ikke alltid et barn forstår hvorfor en må gjøre enkelte ting, men barnet gjør det likevel fordi det ønsker å være lydig mot foreldrene som forstår mer enn barnet. Når du døper deg er du lydig mot din Far i Himmelen og tar et skritt inn i Guds plan, se bare i Luk.7,29-30. Tenk det, du får være med i den plan den Allmektige har. Du behøver ikke være blant dem som avviser Guds plan.

Til slutt vil vi si deg at å la seg døpe hører med til evangeliet om Jesus, og det er Guds vilje at du lar deg døpe til Kristus etter at du er kommet til troen på Ham som har frelst deg og har deg kjær. Det er fantastisk å vite at etter man er døpt har man i kledt seg Kristus, se Gal.3,27. Det er ikke 8 Sjouten grunn at Jesus tar med dåpen i misjonsbefalingen som står i Matt.28,18-20. Dette er Jesu egne ord, han som du har gitt ditt liv til og som elsker deg.

Kjære venn, vi ønsker at du skal få et rikt, trygt og godt liv sammen med Livets Konge - Jesus - også i denne verdenen vi lever i nå. Kanskje er den gangen du sa ja til Jesus den eneste vi kommer til å ha truffet hverandre (håper ikke det), men du skal vite at vi ber for deg og ønsker deg alt godt i livet. Måtte Herren styrke deg og velsigne deg og bevare deg i sin fred og kjærlighet.

 

Kjærlig hilsen Geir og Sølvi

 

Halleluja - Gud er God, Han har gitt oss et nytt liv og gitt oss en ny familie. Denne familien vil vi du skal bli bedre kjent med. Det er ikke en hvilken som helst familie, men det er Guds menighet. Hadde kristne virkelig forstått hva dette dreier seg om hadde bildet av forsamlingen vært et helt annet og tingene hadde vært annerledes både i og rundt menigheten. Men vi tror vi er på vei dit og skal få se restaurasjonen av en enorm og kraftfull institusjon på jorden, les derfor her OM DEN KRISTNE FORSAMLING.

Denne gangen vil vi vise deg litt om hva Guds Ord sier om menigheten. Det finnes mange slags menigheter i dag, men det er bare en type menighet Guds Ord beskriver som er i Guds plan. Siden Bibelen er Guds Ord er det viktig å la den være rettesnoren for hvordan Gud vil ha det og ikke bry seg om hvordan menneskelige tradisjoner vil ha det. Grunnen til dette er at Gud ønsker en menighet på jorden som kan fungere og gjøre hva Han har planer for I DAG.

Det er nemlig så at Faderen har planer og GJØR ting i dag og dette skjer kun gjennom menigheten som har den LEVENDE JESUS KRISTUS i sentrum ved Den Hellige Ånd. Det er viktig for deg at du oppsøker et slikt kristent fellesskap der man virkelig tjener Gud med sitt hjerte, fordi da kan man bli oppbygd i sin ånd til å bli en sterk kristen og en overvinner i alle livets situasjoner.

Men hvor skal jeg finne en slik menighet? Lurer du kanskje. Vel, la oss da først se på noen av de tingene som er i en slik menighet. For det aller første er der en guddommelig kjærlighet p.g.a. at man har Jesus i sentrum. De som er i menigheten har kjærlighet til hverandre og Guds Ord. Slå opp i Joh.13,34-35. Jesus sier i v. 35 at dersom vi har kjærlighet til hverandre skal alle se at vi tilhører Ham. Hvordan er så denne kjærligheten? Dette forteller 1.Kor.13 om, spesielt i v.4- 7. Denne kjærligheten er utøst i de pånyttfødte kristne som har innsett at Gud er kjærlighet (1.Joh.4,7-21) og har fått fred med Ham fordi de har tatt imot Jesus Kristus som sin personlige frelser.

En annen ting som også finnes i en Guds menighet er at man har en klar forkynnelse som at Jesus Kristus er Herre og at Han har tatt på seg all verdens synd og sykdom, se Jes.53,2-12, og at Jesus er verdens frelser fordi ingen kommer til Faderen uten ved Ham, se Matt.10,32-33.

Videre kan vi i Ap.gj. finne hva som kjennetegner en kristen menighet. Etter at Den Hellige Ånd var kommet til disiplene på pinsefestens dag, Ap.gj.2, gikk de ut til de ufrelste og forkynte det glade budskap til dem. Dette førte til at de også ville bli frelst og i v.37 ser vi at de spør hva de skal gjøre. Peter svarer dem da (v.38): "Vend om (ta imot Jesus og bli født på ny) og la dere døpe i Jesu Kristinavn (den troendes dåp med full neddykkelse), hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave (dåp i Den Hellige Ånd med tungetale som tegn)." V.41 viser at det er slik mennesker blir lagt til menigheten. Denne veien å gå finner vi igjen flere steder i Ap.gj., se Ap.gj.8,12-17; 10,44-48 og 19,1- 7. Dette vitner om at menigheten skal gjøre det deres Herre Jesus har sagt i Mark.16,16 og Ap.gj.1,5. Dette gjelder også I DAG.

Når Jesus gikk på jorden var han svært interessert i at folk skulle bli friske, derfor gikk han rundt og helbredet folk (les evangeliene). Dette var for å demonstrere Guds vilje. Når vi leser Ap.gj. ser vi at helbredelser, tegn, under og mirakel var dagligdags kost for menigheten, og det er Guds vilje også i dag. For å se dette kan du lese Ap.gj.3,1-11; 4,29-31; 5,12-16; 8,4-8 og 9,32- 41. Dette ble gjort i kraft av Den Hellige Ånd og derfor er det Guds vilje at menigheten skal helbrede de syke i Jesu navn. Tro ikke at dette gjaldt bare for apostlene i den tiden, nei det gjelder i dag også. Se bare i Hebr.13,8. Dessuten sier Jesus selv klart og tydelig hva de troende skal gjøre i Joh.14,12. Han sa ikke "...apostlene skal gjøre...", men han sa "...DE SOM TROR...". Gud vil at Hans folk skal leve i helse, glede og seier over Djevelen. Derfor vil en kristen menighet som tilber den Levende mektige Jesus som døde og lever for deg, ha denne kraften hos seg for å utfri de fortapte i denne verden - HALLELUJA!

I dette korte brevet er det selvfølgelig umulig å komme inn på alle detaljer om hvordan en menighet skal fungere, men disse grunnleggende tingene som her er tatt med skal i alle fall finnes i en kristen forsamling. Som du nå kanskje forstår har den kristne menighet ikke først og fremst å gjøre med byggverk og lokaler å gjøre, men med en samling av troende, se Hebr.3,6 og 1.Kor.3,16. Vær derfor på utkikk etter hvor TROENDE samles enten det er privathus eller på offentlige steder.
Gud velsigne deg mektig i Jesu navn!

 

Søskenhilsen fra

Geir og Sølvi

Underkategorier

Dette er en undervisningsserie på tolv deler. Grunnleggende emner om vandringen med Jesus blir tatt opp. Ypperlig for deg som er ny på veien.